Czytelnia / Teoria tłumaczenia

Ryc. 1: problem tłumaczenia

         Alkoholowe         zatrucie

                ↓                   ↓

 

Alkoholizm?

Ale czy alkoholizm jest odpowiednikiem zatrucia alkoholowego?

Problem staje się jeszcze bardziej zagmatwany, kiedy okazuje się, że wiele znanych angielskich jednojęzycznych słowników także traktuje alkoholizm jako schorzenie, a niektóre uważają go wręcz za chorobę (por. Oxford Advanced Learner's Dictionary). I tak być może autorzy słowników dwujęzycznych mogli kierować się definicjami podawanymi przez autorów słowników jednojęzycznych, takich jak te podane poniżej.

3. Longman Dictionary of Contemporary English — trzecia edycja (Longman, 1985)
Alkoholizm: medyczny stan bycia alkoholikiem.

4. The Collins Cobuild Student's Dictionary Online (online, 1998)
Alkoholizm jest rodzajem zatrucia spowodowany piciem zbyt dużej ilości alkoholu przez długi okres.

5. Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English (OUP, 1989)
Alkoholizm: (choroba spowodowana przez) powtarzające się spożywanie dużej ilości alkoholu.

Prawdopodobnie najbardziej zadziwiającym ze wszystkich tych haseł jest to podawane przez wersję online popularnego Cobuild Dictionary, który definiuje alkoholizm jako “rodzaj zatrucia”. Czy znaczeniem zatrucia mogłaby być jedna ze specjalistycznych medycznych definicji nieużywana w codziennym języku angielskim? Wręcz przeciwnie, co przedstawiają następujące przykłady:

6. The Feber Medical Dictionary (Faber and Faber Limited, 1975)
alkoholizm: 1. Uzależnienie od spożycia alkoholu. 2. Chorobowy efekt przedłużającego się lub nadmiernego spożycia napojów alkoholowych.

7. Encyclopedia and Dictionary of Medicine, Nursing, and allied Health (trzecia edycja, W.B. Saunders Company, 1983)
alkoholizm: uzależnienie od alkoholu; Wskazano na różnorodność stanów, którym towarzyszy nadużywanie alkoholu. Alkoholizm w wielu swoich formach uważa się za główny nałóg w prawie wszystkich społeczeństwach Zachodu.
Problemy związane z nieumiarkowaną konsumpcją alkoholu są zarówno natychmiastowe (bezpośrednie), jak i długotrwałe; wpływa niekorzystnie na fizyczne i psychiczne zdrowie jednostki oraz na spójność społeczeństwa, w którym on lub ona żyje.

Ponieważ naszym celem jest pomoc chińskim uczącym się w ulepszeniu ich nauki języka angielskiego, oczywiście byłoby mylące, gdyby nasi uczniowie zaczęli wierzyć, że alkoholizm jest pewnym rodzajem angielskiego problemu zdrowotnego!