Czytelnia / Teoria tłumaczenia

Niektórych czytelników może zdziwić fakt, że chociaż istnienie języka kontrolowanego na pewno pomaga przy tłumaczeniu, to jednak wiele z takich języków zostało stworzonych z innym zamiarem niż wspomaganie procesu tłumaczenia, w tym także maszynowego.

Zarówno Basic English [Podstawowy język angielski], jak i Simplified English [Uproszczony język angielski] są nastawione na ułatwienie nauki języka. Innymi słowy, ich celem jest tak naprawdę całkowite unikanie tłumaczenia poprzez dostosowanie tekstów źródłowych do poziomu znajomości języka angielskiego, który osoby uczące się mogą osiągnąć po kilku tygodniach nauki – w porównaniu do ok. 5 lat nauki, czyli czasu potrzebnego do opanowania Standard English [Standardowy język angielski].

Innym czynnikiem pokazującym, że cele twórców języków kontrolowanych były odmienne, jest brak wspólnych cech, jeśli chodzi o zbiór reguł. Nortel Standard English [Standardowy język angielski firmy Nortel], na przykład, ma około tuzina reguł, a z kolei Caterpillar Technical English [Język angielski techniczny firmy Caterpillar] zawiera ich około dziesięć razy więcej. Ponadto, ostatnia analiza porównawcza ośmiu przykładów kontrolowanego języka angielskiego wykazała, że posiadają one tylko jedną cechę wspólną, a mianowicie, preferencję do stosowania krótkich zdań.2

JAKIE SĄ KORZYŚCI ZE STOSOWANIA JĘZYKA KONTROLOWANEGO?

Umożliwianie autorom tworzenia tekstów łatwiejszych w odbiorze, zrozumiałych i prostszych do zapamiętania, a także takich, w których będą oni konsekwentni, jeśli chodzi o dobór słownictwa czy stylu, przyniesie wiele korzyści dla organizacji wykorzystującej język kontrolowany. Poniżej przedstawiono kilka najważniejszych zalet wprowadzenia takiego rozwiązania:

·    Bardziej czytelne i zrozumiałe dokumenty zwiększają użyteczność produktu bądź usługi oraz zmniejszają liczbę przypadków, w których potrzebna będzie pomoc.
·    Język kontrolowany to skuteczne narzędzie, które zapewnia autorom konstruktywną pomoc oraz możliwość bycia obiektywnym w typowo subiektywnej pracy.
·    Korzystanie z języka kontrolowanego umożliwia zautomatyzowanie czynności redagowania tekstu a także zapewnia obiektywne miary jakości procesu tworzenia.
·    Bardziej restrykcyjny język kontrolowany przyczynia się do stworzenia bardziej jednorodnego i standaryzowanego dokumentu, a także do znalezienia przez system trafniejszego wyrażenia w pamięci tłumaczeniowej oraz obniża koszty, jakie poniesiono by przy tradycyjnym tłumaczeniu tekstu.
·    Język kontrolowany, stworzony do potrzeb tłumaczenia maszynowego, podniesie jakość sformułowań znalezionych w trakcie takiego tłumaczenia, a także znacznie zredukuje czas i koszty poniesione przez człowieka podczas edytowania znalezionych sformułowań, które pojawią się w jeszcze nieprzetłumaczonych tekstach.

DLACZEGO NIE KORZYSTA SIĘ Z JĘZYKÓW KONTROLOWANYCH, SKORO SĄ TAKIE POMOCNE?

Pomimo to, że język kontrolowany został stworzony ponad 30 lat temu jako pomoc dla organizacji3, niewiele firm przyjęło zrozumiałą filozofię dotyczącą tego języka – a przynajmniej nieliczne o tym mówią. To oznacza, że każdy nowicjusz w jakiejś dziedzinie może mieć trudności w znalezieniu rzetelnych, niezależnych od sprzedawcy informacji na temat dostępnych rozwiązań oraz kosztów i korzyści z ich wykorzystania.