Czytelnia / Teoria tłumaczenia

Kohezja leksykalna nie jest związkiem pary słów, jak mogłyby to sugerować powyższe rozważania. Działa ona na zasadzie łańcuchów leksykalnych, takich jak na przykład: socjalizm/komunizm/wschód. Pozostałe przykłady zostały pominięte ze względów logistycznych.

IV. Spójność tekstu i tłumaczenie


Jak powszechnie wiadomo, języki chiński i angielski należą do dwóch różnych rodzin językowych i naturalne jest, że mogą one sprawiać trudności w tłumaczeniu nawet profesjonalistom, nie mówiąc już o niedoświadczonych tłumaczach, takich jak moi studenci. Największym wyzwaniem w tłumaczeniu tych dwóch języków okazuje się spójność. Powyższa rozprawa opisuje jedynie narzędzia pomocne w tworzeniu spójnego tekstu w języku angielskim, język chiński nie doczekał się jeszcze badań w tej dziedzinie.

Świadome i celowe zastosowanie narzędzi kohezyjnych w trakcie zajęć tłumaczeniowych z języka angielskiego na chiński okazało się niezwykle użyteczne, natomiast dokonywanie tłumaczenia z języka chińskiego na angielski wymaga zupełnie innych zabiegów, temat ten zostanie jednak omówiony w osobnym artykule.


Bibliografia

Baker, Mona. In other words: A Coursebook on Translation. UK: Routledge Publishing House, 1992.

Woods, Anthony. Statistics in Language Studies. UK: Cambridge University Press, 1986.

韩宝成:2000《外语教学科研中的统计方法》。北京: 外语教学与研究出版社.

Snell- Hornby, M. 'Translating as a means of integrating language teaching and linguistics', w C. Titford i A. E. Hieke (eds) Translation in Foreign Language Teaching and Testing, Tubingen, 1985.