Czytelnia / Teoria tłumaczenia

2. Przebieg i metody stosowane w trakcie eksperymentu

Choć problematyką teorii translacji zajmowałem się w sposób dogłębny, zauważyłem znaczną dysproporcję między tym, co było teoretyczne z natury, a tym, co było pomocne i wartościowe dla studentów, którzy nie zainteresowali się czysto teoretyczną nauką translacji. Studenci wykazali jednak znaczne zainteresowanie praktyczną częścią zajęć tłumaczeniowych. Musiałem więc dostosować się do ich oczekiwań związanych z zajęciami lub przygotować się na uczucie frustracji spowodowane ich mało satysfakcjonującymi opiniami. Szukając wyjaśnienia dla takiego stanu rzeczy, doszedłem do wniosku, iż nauczanie spójności tekstu mogłoby znacznie poprawić jakość tłumaczeń studentów. To właśnie ta myśl zmotywowała mnie do dalszych modyfikacji sposobu nauczania.

Na początku drugiego semestru trzeciego roku kładłem większy nacisk na strukturalne i systematyczne porównanie języka chińskiego i angielskiego pod kątem fonologicznym, leksykalnym, składniowym oraz kontekstualnym, zmniejszając jednocześnie liczbę ćwiczeń związanych ze spójnością tekstu, po pewnym zaś czasie oceniałem zadania wyznaczone studentom. Po czterech i pół miesiącach, kiedy semestr tradycyjnie dobiegł końca, przygotowałem test na takim samym poziomie trudności. Test przebiegł bez zastrzeżeń, ponieważ dołożyłem wszelkich starań, by był dokładny i staranny, a następnie oceniłem sprawiedliwie prace studentów, tak jak to miało miejsce poprzednim razem. Moim kolejnym krokiem było porównanie wyników testu z poprzedniego semestru, kiedy nie nauczałem spójności tekstu, z wynikami testów z semestru drugiego, gdy wprowadziłem ów element nauczania. Wyniki porównania są następujące:

3. Wyniki

Tabela 1. Wyniki testu na końcu drugiego semestru.

67 63 78 88 72 63
60 91 69 65 66 61
78 62 75 80 74 60
59 61 89 75 79 57
71 77 69 72 70 73
80 79 66 76 62 66

 

Tabela 2. Wyniki testu na końcu pierwszego semestru.

76  75  75  68  71  67 
64 74 68 60 65 61
59 61 74 62 70 81
70 89 66 70 77 61
76 64 65 63 63 54
72 52 68 86 64 64

 

Tabela 3. Kontrast tendencji centralnej dwóch wyżej opisanych przypadków.

 

Moda

(wartość typowa)

Mediana

(wartość środkowa)

Średnia
Semestr pierwszy 66.00 71.50 71.47
Semestr drugi 68.00 68.00 68.32