Czytelnia / Teoria tłumaczenia

Dodaje on także, że usprawiedliwianie jego używania poprzez twierdzenie, że „w ten oto sposób ludzie to wyrażają” nie jest zbyt poważnym kryterium językowym. Według niego (2001: 41), z punktu widzenia translacji, musimy próbować propagować inne kultury, uwzględniając naszą rzeczywistość, bronić języka (hiszpańskiego, angielskiego, każdego innego) oraz wykreować „potrzebne neologizmy”, które pomogą nam traktować nasz język z takim samym szacunkiem, z jakim został on nam przekazany.

Ta niewłaściwa inwazja języka angielskiego jest także odczuwalna w niektórych dziedzinach specjalistycznych, a szczególnie w gatunkach popularno-informacyjnych. Tak więc w dziedzinie medycyny (a ściślej mówiąc w zdrowiu publicznym) często można odnaleźć słabe tłumaczenia z języka angielskiego, w których używa się ortografii i typografii, parametrów leksykalnych i syntaktycznych, o których była mowa powyżej. Oto przykłady:
• El Cáncer En Etapa Temprana Puede No Tener Algún Síntoma (Narodowy Instytut Raka, www.cancer.gov )
• Justo audible (w tekście z Narodowego Instytutu Głuchoty i Innych Schorzeń Komunikacyjnych, http://www.nidcd.nih.gov/health/spanish/lovehear/common_sounds_sp.asp )
• Mientras asisten a la escuela del NIH, los estudiantes por lo general no son considerados como ausentes, (http://www.nih.gov/Institutes/ClinicalCentre )
• W tekście pt. “Los Latinos en los Estados Unidos Tienen Tasas Altas de Enfermedades de los Ojos y Deterioro Visual” (Narodowy Instytut Oka, http://www.nei.nih.gov/news/pressreleases/080904span.asp ) można odnaleźć następujące fragmenty:
[...] Los investigadores realizaron una entrevista... para evaluar sus factores de riesgo para las enfermedades de los ojos
[...] es mucho más probable que los latinos hayan recibido cuidados médicos generales que cuidados para sus ojos
[...] lo que se define como teniendo agudeza visual en el mejor ojo
[...] Las tasas de prevalencia reportadas para los blancos...
[...] Los latinos con deterioro visual, según diagnosticados en el examen de los ojos de este estudio, informaron tener una función visual más baja...
• Na koniec, w artykule na temat badań genetycznych w periodyku Genes y poblaciones (http://publications.nigms.nih.gov/genepop/research_esp.html )znajdujemy następujące przykłady:
Los investigadores aún necesitan descifrar lo que hacen todos los genes y cómo los genes interactúan como factores de estilo de vida que afectan la salud—un conocimiento que guarda una tremenda promesa—para tratar, curar y prevenir enfermedades. Al participar en una investigación genética, usted le ayudará a científicos a entender cómo los genes influyen en la salud y enfermedades.

Oznacza to, że (popularyzująca) naukowa literatura medyczna w języku hiszpańskim zawiera liczne przykłady hybrydowych form syntaktycznych i leksykalnych, jak również konwencje typograficzne, które powielają angielskojęzyczne struktury w języku hiszpańskim. W wyniku tego prawie niemożliwe jest stworzenie spójnego naukowego lub pseudonaukowego dyskursu. Mieści się to w granicach kontekstu, w którym istnienie neutralnej odmiany języka hiszpańskiego mogłoby pomóc w systematyzacji jego używania. Jednakże taka odmiana mogłaby być czymś więcej niż językiem kolokwialnym, składającym się z określonych form slangowych, umożliwiających lub ułatwiających komunikację między ludźmi z różnych kultur, którzy nie nabyli wystarczającej kompetencji językowej w zakresie języka docelowego i dlatego tworzą swój własny slang z elementów znanych im z dwóch języków, kładąc głównie nacisk na zdolność komunikowania się.

3. Tłumaczenie medyczne oraz hiszpański neutralny

Tłumaczenie medyczne jest częścią tłumaczenia specjalistycznego, a zatem materiały, jakimi się posługuje, to języki specjalistyczne. Oprócz przyjętych cech zróżnicowania funkcjonalno-diatopicznego takiego rodzaju (znaczenie, uniwersalność, dominująca funkcja referencyjna, precyzja, zwięzłość itd.), z językowego punktu widzenia, należy brać także pod uwagę dużą ilość używanej terminologii specjalistycznej („gęstość terminologiczna”), która może być dla tłumacza poważnym problemem. W rzeczywistości uważa się, że poziom leksykalny i tekstualny znacząco warunkują nacechowanie tekstów, które są znane jako języki specjalistyczne (zob. Cabré and Estopà, 2005).