Czytelnia / Teoria tłumaczenia

5. Podsumowanie

Tłumaczenie jest jedną z najstarszych ludzkich czynności zarówno w formie pisanej, jak i ustnej. Bezsprzecznie jest ono niezbędne do komunikowania się ludzi różnych kultur. Debata powinna dotyczyć funkcjonalności tłumaczenia, nawet jeśli miałaby skupiać się na formalnych aspektach tekstu bądź jego zawartości. Nie wszystkie tłumaczenia występują w takim samym kontekście i mają ten sam cel. Fakt ten wymaga takiej wszechstronności od profesjonalnego tłumacza, że niejednokrotnie potrzebna jest specjalizacja. Z korzyścią dla tłumaczy różne nauki społeczne badają czynniki, które z teoretycznego punktu widzenia uczestniczą w procesie tłumaczenia. Wkład różnych dziedzin pozwala tłumaczowi na spojrzenie na ten proces z wielu niezbadanych perspektyw.

6. Bibliografia

Bernárdez, Enrique (1995) Teoría y Espistemología del Texto, Madryt: Cátedra.

Cartford, John C. (1965) Lingwistyczna teoria tłumaczenia: praca na temat lingwistyki stosowanej,, Londyn: Oxford University Press.

Chomsky, Noam (1968) Język i umysł. Wydanie rozszerzone. Nowy Jork: Harcourt, Brace, Jovanavich.

Foley, William A. (1997) Lingwistyka antropologiczna, Malden, MA: Blackwell.

Jakobson, Roman (1959) ‘Lingwistyczne aspekty tłumaczenia', w R. A. Brower (wyd.) Tłumaczenie, Cambridge, MA: Harvard University Press, str. 232-9.

Putnam, Hilary (1975) Rozum , język i rzeczywistość, Cambridge: Cambridge University Press.