Czytelnia / Teoria tłumaczenia

„Ludzie [w Chinach] rozumieją nowe zachodnie pojęcia tłumaczeniowe na swój sposób i przekładają je na tradycyjną chińską terminologię. W rezultacie, prezentowane obce teorie są deformowane, adaptowane przez tradycyjne teorie chińskie i nie poszerzają poglądów chińskich badaczy”. (Lin Kenan, 2001:14) Dobrym przykładem tego zjawiska jest zrównywanie guihua/yihua z udomowieniem/egzotyzacją.

Coraz większa liczba chińskich badaczy opowiada się za tłumaczeniem „domesticating” (udomawianie) / „foreignizing” (egzotyzacja) jako guihua/yihua i cytują Venutiego, by uzasadnić argumenty przemawiające za egzotyzacją angielsko-chińskich tłumaczeń. Nie należy zapominać, że chińskie dyskusje nad guihua/yihua są podobne do starych debat nad dosłownym/wolnym tłumaczeniem. Udomawianie/egzotyzacja mają inne pochodzenie i znaczenie niż guihua/yihua oraz używane są w różnych kontekstach i dla odmiennych celów. Nie należy mylić tradycyjnej dyskusji o metodach tłumaczenia z polityczną teorią tłumaczeniową.


Bibliografia

Baker, Mona. Routledge Encyclopedia of Translation Studies. Londyn i Nowy York:  Routledge, 1998.

Guo, Jianzhong. A cultural approach to translation. Foreign Languages1998(2).

Gu, Zhengkun. Translation of loan words and academic problems in China. Chinese Translators Journal1998(6).

Lin, Kenan. Terminology should be translated correctly. Chinese Translators Journal2001(1).

Liu, Yingkai. Domestication: a wrong track in translation. Modern Foreign Languages1987(2). in Yang, Zijian (eds.). New Essays on Translation 1988-1922.Wuhan.Hubei Education Press 1994.

Luo, Xinzhang (eds.). Essays on Translation. Beijing, The Commercial Press 1984.

Sun, Zili. A dialectical view of translation. Journal of PLA University of Foreign Studies1996(5).

Sun, Zili. More words on the strategy of literary translation. Chinese Translators Journal2003(1).

Venuti, Lawrence. The Translator's Invisibility. Londyn i Nowy York: Routledge, 1995.

Venuti, Lawrence. The Scandals of Translation. Londyn i Nowy York : Routlege, 1998.

Xu, Jianping & Zhang, Rongxi. Foreignization and Domestication in intercultural translation. Chinese Translators Journal 2002(5).

Zhu, Zhiyu. Chinese traditional translation theory: resemblance in sprit and transformation of souls. Chinese Translators Journal2001(2).

1 http://tscn.tongtu.net/, 2003-11-12