Czytelnia / Teoria tłumaczenia

Powinien też dążyć, w celu podniesienia poczucia własnej wartości, do posługiwania się językiem zwyczajnym, prostym i zrozumiałym. Apeluję, mówiąc w skrócie, do wszystkich teoretyków translacji o powrót do stylu, który będzie przekazywał treść na przykład w takiej formie ,,tłumaczyć to znaczy napisać w jednym języku to, co zostało już napisane w innym języku”. Niech uściślają to stwierdzenie w tak precyzyjny sposób, w jaki im się tylko podoba, ale proszę, niech wyrażą to czytelnie.
 

Bibliografia

Bruni, Leonardo (c. 1420) De interpretatione recta, see Francisco Lafarga, ed.

Catford, J.C. (1965) A Linguistic Theory of Translation, Oxford, O.U.P.

Fawcett, Peter (1997) Translation and Language, Manchester, St. Jerome Publishing

Hugo, Victor (1865) Prologue to the translation of Shakespeare’s Works, see Francisco Lafarga, ed.

Kelly, Louis G. (1979) The True Interpreter. A History of Translation Theory and Practice in the West, Oxford, Basil Blackwell

Lafarga, Francisco, ed. (1996) El discurso sobre la traducción en la historia, Barcelona, EUB

Ludskanov, Alexander (1974) see Louis G. Kelly

Newmark, Peter (1995) Approaches to Translation, Hemel Hempstead: Phoenix ELT

Nida, Eugene A., and Charles R. Taber (1974) The Theory and Practice of Translation, Leiden, E.J. Brill

Nord, Christiane (1997) Translation as a Purposeful Activity, Manchester, St. Jerome Publishing

Ortega y Gasset, José (1937) ‘Miseria y esplendor de la traducción’, in Obras completas, Madrid, 1983

Robinson, Douglas (1997) Western Translation Theory, Manchester, St. Jerome Publishing

Schleiermacher, Friedrich (1813) Über die verschiedenen Methoden des Übersetzens, in Sämtliche Werke, Berlin, 1838

Tytler, Alexander Fraser (1791) Essay on the Principles of Translation, see Douglas Robinson

Venuti, Lawrence (1995) The Translator’s Invisibility, London, Routledge

Vives, Juan Luis (1532), De arte dicendi, see Francisco Lafarga, ed.