Czytelnia / Teoria tłumaczenia

3. Zakończenie

Badania nad przekładem mogą być uznane za naukę. Jeżeli jednak produkt zostanie wzięty pod uwagę, bardziej rozsądne zdaje się traktowanie tłumaczenia w kategoriach sztuki lub rzemiosła. Ostatecznie, nie jest istotne, czy postrzegamy tłumaczenie jako naukę, sztukę czy rzemiosło. Ważne jest, aby nie zapomnieć, że dobry przekład powinien odgrywać tę samą rolę w języku docelowym co w języku źródłowym.

Bibliografia

Abdulla, A.K. 1994. The translation of style. In de Beaugrande, R. et al (Eds.), Language, discourse and translation in the West and Middle East. Amsterdam: John Benjamins Publishing House.

Adewuni, S. (2000). Narrowing the gap between theory and practice of translation. [dostęp 17  kwietnia 2007] Dostępny w Internecie: http://accurapid.com/journal/36yoruba.htm

Azizinezhad, M. (2004). Is translation teachable? [dostęp 17 kwietnia 2007] Dostępny w Internecie: http://accurapid.com/journal/36edu.htm

Baker, M. (Ed.). (1998). Encyclopedia of translation studies. London: Routledge.

Bassnett-McGuire, S. (1980). Translation studies. London & New York: Methuem.

Bates, E.S. (1943). Intertraffic: studies in translation. London: J. Cape.

Bell, R. T. (1991). Translation and translating: theory and practice. London & New York: Longman.

Belloc, H. (1931). On translation. Oxford: Oxford University Press.

Benjamin, W. (1923). The translator's task. In H. Andret (Ed.), Illuminations. London: Cape.

Berkeley, R. B. (1991). The craft of public administration. UK: Brown Publishers.

Brislin, R. W. (1976). Translation: application and research. New York: Gardner Press Inc.

Catford, J.C. (1965). A linguistic theory of translation. London: Oxford University Press.

Chukovskii, K. (1984). The art of translation. London: Oxford University Press.

Edwards, A. D. (1957). Language in culture and class. London: Heinemann.

Finlay, I. F. (1971). Translating. Edinburgh: The English University Press.

Foster, M. (1958). Translation from/into Farsi and English. [dostęp 1 kwietnia 2007]

Gabr, M. (2001). Program evaluation: a missing critical link in translator training. [dostęp 3. kwietnia 2007] Dostępny w Internecie: http://accurapid.com/journal/15training.htm

Galibert, S. (2004). A few words on translations. [dostęp 3 kwietnia 2007] Dostępny w Internecie: http://accurapid.com/journal/29accom.htm