Czytelnia / Teoria tłumaczenia

Koszt

Podobnie sprawa przedstawia się z kosztami: dostawca usług internetowych musi opracować swoją strategię marketingową i koncepcję sprzedaży, aby wyrównać wyższe koszty usług o wartości/jakości dodanej.

Poświadczenie osoby trzeciej lub Deklaracja zgodności

"Poświadczenie następuje, gdy upoważniona osoba trzecia odwiedza organizację, ocenia jej system zarządzania i wydaje certyfikat w celu pokazania, że organizacja stosuje się do zasad określonych w standardach i, tym samym, naśladuje najlepsze wzory w tej branży” (BSI).

Jest to nazywane poświadczeniem osoby trzeciej, które jest oczywiście główną (i bardzo opłacalną) sferą działalności jednostek certyfikujących.

Istnieje jeszcze drugi sposób na poradzenie sobie z problemem zgodności. Nazywa się “Deklaracja zgodności” (termin “samocertyfikacja” nie powinien być używany, aby uniknąć mylenia z poświadczeniem osoby trzeciej). Procedura ta jest wprowadzania przez wielu producentów na całym świecie, w licznych dziedzinach. Jest powszechnie stosowana w Europie w procedurach oznaczeń zgodności CE (7). To powinno być wzięte pod uwagę przez dostawców usług tłumaczeniowych, którzy muszą przestrzegać surowych zasad, zgodnie z określonymi wymaganiami standardów ISO (8) odnoszącymi się do tego rodzaju procesów.  

 Należy unikać stwierdzania, że czyjeś usługi tłumaczeniowe są zgodne z wymaganiami EN 15038 bez posiadania udokumentowanego systemu zarządzania jakością. Klient może poprosić o udowodnienie tego (zresztą słusznie) i … może oddać sprawę do sądu za nieprawdziwą reklamę!

Ilu dostawców usług tłumaczeniowych jest zarejestrowanych w EN 1508?

Trudno odpowiedzieć na to pytanie, gdyż nie istnieje żaden centralny rejestr certyfikatów/deklaracji. Spowodowane jest to zbyt dużą liczbą jednostek certyfikujących na całym świecie. Szybkie przeszukiwanie w Googlach daje następujące wyniki:

Google Francja: zapytanie 'Norme NF EN 15038': 161 stron

Google Wielka Brytania: zapytanie BS EN 15038: 100 stron

Google Niemcy: zapytanie DIN EN 15038: 10,800 stron

Największa liczba linków na niemieckich stronach jest częściowo spowodowana istnieniem DIN-CERTCO (niemiecka krajowa jednostka normalizacyjna) i jej polityki odnoszącej się do, jak to nazywają, usługi „specjalnej rejestracji”. Strona internetowa DIN-CERTCO wyjaśnia (9):

„Dostawcy usług tłumaczeniowych mogą zarejestrować swoje usługi w DIN-CERTCO i skorzystać z możliwości używania wspólnego oznaczenia DIN-EN w dokumentach umowy. Rejestracja obejmuje podporządkowanie się deklaracji zgodności na własną odpowiedzialność tłumacza.”