Czytelnia / Teoria tłumaczenia

Po około roku oceniania własnej praktyki tłumaczeniowej i stosowania się do norm, a także w oparciu o własne doświadczenia w dziedzinie zapewniania jakości, uważam, że standardy wpływają na naszą działalność w dość znacznym stopniu i stawiają wiele wymagań.

Wykaz wymagań

Normy określają wymagania, które należy spełnić, aby się do nich stosować . („Nie powinieneś…).

Szczegółowa ich analiza pokazuje, że znajduje się tam około 95 poszczególnych punktów, a każdy z nich określa inne wymaganie. Niektóre z wymagań zawartych w ich treści (przez treść rozumiem wymagania określające pożądane cechy produktu/procesu tłumaczenia) dotyczą również dokumentacji.

Przykładowo, ustęp 3.2.1 (Rozdział 3 Podstawowe wymagania) zatytułowany Zarządzanie zasobami ludzkimi podaje, że:

- “Tłumacze powinni posiadać kompetencje zawodowe, jak określono w ustępie 3.2.2”

Ale w tym samym akapicie podano, że:

- “Dostawca usług tłumaczeniowych (TSP) powinien mieć udokumentowany sposób dobierania ludzi z umiejętnościami i kwalifikacjami wymaganymi do wykonywania projektów tłumaczeniowych.”.

Prościej, oznacza to, że istnieją dwa wymagania: musisz mieć pewne procedury (tj. „Określone sposoby wykonywania czynności”), a także pisemny dokument określający cel i zakres działalności – co powinno być zrobione, przez kogo, kiedy, gdzie i jak, za pomocą jakich środków, a także jak to ma być kontrolowane i rejestrowane.

Przykładowo – jeśli niezależny tłumacz lub biuro tłumaczeń ma wykonać tłumaczenie z angielskiego na pięć różnych języków docelowych i chce udowodnić stosowanie się do standardów, będzie musiał/musiało:

  1. Sporządzić dokument (‘procedura’) opisujący sposób, w jaki dobrani zostali wykwalifikowani tłumacze (zarówno pracownicy biura tłumaczeń, jak i niezależni podwykonawcy) do wykonania określonego projektu.
  2. Zastosować ową procedurę i pokazać dowód (zapis), że dany tłumacz posiadał określone wcześniej wymagane kompetencje niezbędne do wykonania tłumaczenia, które mu powierzono.

Oczywiście, wszystkie dokumenty muszą być stale uaktualniane i poprawiane, zgodnie ze zmianami zachodzącymi w działalności.

Tabela nr 1 przedstawia rozmieszczenie wymagań pomiędzy różnymi działami/dziedzinami standardów.