Czytelnia / Teoria tłumaczenia

 • Przedmowa
 • Wstęp
 • Zakres  
 • Terminy i definicje
 • Podstawowe wymagania
 • Ogólne  
 • Zasoby ludzkie
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Kompetencje zawodowe tłumaczy
 • Kompetencje zawodowe korektorów
 • Kompetencje zawodowe recenzentów
 • Stały rozwój zawodowy
 • Zasoby techniczne
 • System zarządzania jakością
 • Zarządzanie projektami
 • Relacje klient-dostawca usług tłumaczeniowych (TSP)
 • Ogólne  
 • Wgląd i wykonalność  
 • Wycena  
 • Umowa pomiędzy klientem i dostawcą usług tłumaczeniowych  
 • Udzielanie klientowi informacji dotyczących projektu  
 • Zawarcie umowy dotyczącej projektu
 • Procedury dotyczące usług tłumaczeniowych
 • Ogólne
 • Zarządzanie projektami tłumaczeniowymi
 • Przygotowanie  
 • Aspekty administracyjne
 • Aspekty techniczne
 • Aspekty językowe
 • Proces tłumaczeniowy
 • Tłumaczenie  
 • Kontrola
 • Korygowanie  
 • Recenzowanie
 • Korekta
 • Ostateczna weryfikacja
 • Usługi o wartości dodanej
 • Aneks A (instruktażowy) Szczegóły dotyczące rejestracji projektu
 • Aneks B (instruktażowy) Obróbka techniczna przed tłumaczeniem  
 • Aneks C (instruktażowy) Analiza tekstu źródłowego
 • Aneks D (instruktażowy) Zbiór zasad pisania
 • Aneks E (instruktażowy) Niekompletna lista usług o wartości dodanej  
 • Bibliografia

(© BSI 2007 Fragment pochodzący ze strony internetowej Brytyjskiego Instytutu Standardów)

Ogólna charakterystyka i ocena

Powyższy spis wydaje się imponujący, ale rzeczywiście taki jest!