Czytelnia / Teoria tłumaczenia

Strona Brytyjskiego Instytutu Standardów nie może być przeglądana, a niemiecki serwer DKSCERT.com pokazuje sześciu niemieckich dostawców usług tłumaczeniowych posiadających certyfikat ISO 9000. 

Wygląda na to, że obecnie niewiele firm prowadzących działalność tłumaczeniową posiada certyfikat ISO 9000.

Powracając do różnicy pomiędzy trzema typami standardów, możemy stwierdzić, że normy ISO 9000 to z pewnością systemowe standardy zarządzania jakością i procesami. Jak później zobaczymy, nowe europejskie normy dotyczące tłumaczeń nie różnią się bardzo od tych standardów.

Normy tłumaczeniowe (amerykańskie i europejskie)

Do niedawna, przemysł tłumaczeniowy nie był regulowany normami, które dotyczyłyby każdego aspektu procesu tłumaczeniowego. (Istniały tylko niekompletne wytyczne i standardy: patrz przypis (5)).

Jednakże standardy właściwe dla naszej dziedziny zostały uzupełnione i udoskonalone. To poważna zmiana: wymagania norm ISO 9000 były ogólne i odnoszące się do wszystkich sektorów (przemysłowego i usług), podczas gdy nowe normy odnoszą się do konkretnych procesów, z którymi mamy do czynienia (tłumaczenie, korekta…).

Zamiast szczegółowego opisywania nowych norm, najpierw omówię europejską normę EN 15038, z którą miałem bezpośrednio do czynienia, jeśli chodzi o ocenę i zgodność. Przedstawię ją teraz w skrócie i poruszę kwestie dotyczące zastosowania.

Później omówię amerykański zbiór norm F 2575 – 06 oparty na analizie dokumentowej, jako że nie mam doświadczenia w stosowaniu amerykańskich norm w praktyce; przedstawię ich zalety i wady, a także porównam oba rodzaje.

Europejska norma EN 15038:2006

Brytyjski Instytut Standardów podaje: „EN 15038:2006określawymagania odnoszącesię dodostawców usługtłumaczeniowych pod względem zasobów ludzkich i  technicznych, zarządzania jakością i procesami, struktury kontraktowej i  procedur wykonywania usług.(Zauważ, że nie odnosi się to do tłumaczeń ustnych).

Norma podaje opis i definicję ogółu usług i, jednocześnie, przekazuje dostawcom usług tłumaczeniowych zbiór procedur i wymagań potrzebnych do zaspokojenia  potrzeb rynku”.(6)

Poniżej przedstawiamy treść norm, która jest zamieszczona na stronie internetowej Brytyjskiego Instytutu Standardów

(http://www.bsi-global.com/en/Shop/Publication-Detail/?pid=000000000030122045):