Czytelnia / Teoria tłumaczenia

“Standardy mogą być zasadniczo podzielone na trzy kategorie, a mianowicie na standardy dotyczące produktu,procesu i systemu zarządzania. Pierwsza z nich odnosi się do cech związanych, na przykład, z jakością i  bezpieczeństwem. Standardy dotyczące procesu odnoszą się do warunków, w jakich produkty i usługi są wytwarzane, pakowane i udoskonalane. Standardy dotyczące systemu zarządzania pomagają organizacjom w kierowaniu swoją działalnością.  Są często wykorzystywane przy tworzeniu struktur, co pozwala organizacji na konsekwentne spełnianie wymagań określonych w standardach dotyczących produktu i procesu”. (4)

Czy to pomaga?

Teraz wiemy, że istnieją trzy rodzaje standardów:

  1. Standardy produktów (które BSI nazywa „rezultatami”)
  2. Standardy procesów (które BSI nazywa „działalnością”), i
  3. Standardy systemu zarządzania.

Jak możemy to odnieść do tłumaczenia?

  1. Produktem jest dokument lub oprogramowanie dostarczane dla klienta
  2. Procesy dotyczą sposobu, jakim tłumacz tłumaczy (jego kompetencje i metody) i/lub sposób, w jaki kierownik projektu ds. tłumaczeń zarządza tłumaczeniami
  3. System zarządzania niezależnego tłumacza/agencji tłumaczeń

Zanim przeanalizujemy obecne normy w dziedzinie tłumaczeń, powiedzmy parę słów o wcześniejszych programach dotyczących normalizacji/zgodności dla firm zajmujących się działalnością tłumaczeniową.

Normy ISO 9000 stosowane w firmach świadczących usługi tłumaczeniowe

Zapewne jesteś świadomy tego, że przemysł wytwórczy i inne rodzaje usług na całym świecie już od początku lat siedemdziesiątych są objęte różnego rodzaju programami i kampaniami obejmującymi zarządzanie jakością i poprawę jakości, aby móc konkurować z przemysłem japońskim (początkowo w przemyśle motoryzacyjnym).

Jednym z „narzędzi” lub metod wykorzystywanych do inicjowania i kierowania takim procesem, szczególnie jeśli chodzi o relacje pomiędzy dużymi firmami przemysłowymi i podwykonawcami, jest dostosowanie się do norm ISO 9000 (9003, 9002 i 9001) przez wiele firm. Obecnie normy te są uzupełnione przez standardy ISO 14000 dotyczące zarządzania środowiskowego.

Liczne firmy usługowe, w tym firmy zajmujące się działalnością tłumaczeniową, zostały objęte procesem normalizacji.

Ustalenie, ile firm zajmujących się działalnością tłumaczeniową na całym świecie posiada certyfikat ISO 9000 okazuje się trudnym zadaniem: po przejrzeniu strony internetowej wiodącej francuskiej jednostki certyfikującej (AFAQ) okazuje się, że trzech francuskich dostawców usług tłumaczeniowych, spośród ponad 60000 zarejestrowanych firm, posiada certyfikat ISO 9000.