Czytelnia / Teoria tłumaczenia

Ale jaki rodzaj jakości?

Jakość produktu końcowego, tłumacza czy Twojej ostatecznej korekty? A może jakość procedury selekcji tłumaczy i/lub prac podwykonawczych lub zarządzania całością procesu wykonywania tłumaczeń itd.?

To prowadzi do dwóch interesujących kwestii:

Pierwsza – uzgodniona lub wymagana jakość: wiesz, jak daleko mogą pójść ustalenia poziomu jakości z Twoimi klientami? Klient cytowany powyżej (z branży farmaceutycznej) mógł Ci powiedzieć, że „Ten dokument zawiera terminy medyczne i jest bardzo ważne, aby tłumaczenie takich terminów było dokładne”. Cóż, to wydaje się podstawowym (i oczywistym) wymaganiem, jeśli chodzi o tłumaczenia medyczne (i tak naprawdę każde tłumaczenie specjalistyczne!). Oczekiwałbyś, że tłumaczenie medycznego dokumentu będzie dokładne, czyż nie? Ale w większości przypadków uzgodniony/wymagany poziom jakości nie będzie dokładnie zdefiniowany czy formalnie określony. Spowodowane to jest sytuacją, w której większość klientów postrzega usługi tłumaczeniowe po prostu jako towar.

Drugą ciekawą kwestią jest miara i porównanie. Jak mogę zmierzyć jakość moich tłumaczeń? Czy tłumaczenia Roberta są lepsze od moich?

Na tym etapie rozważań możesz zauważyć, że jak dotąd stwierdzono to, co jest oczywiste!

Może teraz potrzebujemy pomocy profesjonalistów?

Posłuchajmy więc, co eksperci ds. normalizacji mogą na ten temat powiedzieć.

Język techniczny

Brytyjski Instytut Standardów (BSI – the British Standard Institute) definiuje słowo „standard” w następujący sposób:

“Dokument ustanowiony w drodze konsensusu i zatwierdzony przez autoryzowany organ, który dostarcza, dla powszechnego i wielokrotnego  użytku, zasad, wytycznych i cech działalności lub ich rezultatów, z zamierzeniem osiągnięcia optymalnego porządku w danym kontekście(3).     

Teraz wiemy, że standard to dokument zawierający:

Zasady

Wytyczne lub

Cechy

Które dotyczą działalności lub rezultatów,

Są zatwierdzone przez odpowiedni organ. 

Przyjrzyjmy się bardziej szczegółowo definicji standardu. 

Według ISO (Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej):