Czytelnia / Teoria tłumaczenia

 

  1. Niemiecki wykaz norm pod nazwą Translation Contracts Ref. DIN 2345 :1998, (Umowy tłumaczeniowe dot. DIN 2345 : 1998), który wykorzystano jako podstawę dla nowo opublikowanej Europejskiej Normy EN 15038:
  1.  Definicja w normie ISO/DIS 8402: Quality management and quality assurance vocabulary – Zarządzanie jakością i słownictwo dla zapewnienia jakości 
  2. Zobacz CE Marking Handbook: A Practical Approach to Global Safety Certification, by David Lohbeck. Boston: Butterworth-Heinemann, 1998 (Wydano w języku francuskim przez Dunod, Guide du Marquage CE, Paris, 1999 (tłumaczenie: Gérard de Angéli)).
  3. Mianowicie: ISO/CEI 17000:2004, Ocena zgodności – Słownictwo i podstawowe zasady, EN 45014:1998 Ogólne kryteria deklaracji zgodności dla dostawców. ISO/CEI 17050-1:2004 Ocena zgodności – Deklaracja zgodności dla dostawców Część 1: Ogólne wymagania. ISO/CEI 17050-2:2004 Ocena zgodności – Deklaracja zgodności dla dostawców Część 2: Dodatkowa dokumentacja.           
  4. http://www.dincertco.de/en/competencies/registrations/translation_services/index.html

Fragment z ASTM Standard Guide for Quality Assurance in Translation F 2575-06, Ustęp 1 Zakres.