Czytelnia / Teoria tłumaczenia

Uzupełniające się wytyczne

Powyższe uwagi wskazują na to, że oba wykazy norm dostarczają przydatnych i uzupełniających się wytycznych: EN 15038 przedstawia bardziej szczegółową dokumentację wymagań systemu jakości dostawcy usług tłumaczeniowych i podstawę zarządzania tłumaczeniem, podczas gdy amerykański wykaz omawia praktyczne rady i narzędzia użytkowe.

Standardy w tłumaczeniu – w jakim celu?

Na tym etapie naszych rozważań, czytelnik może zadawać sobie pytanie: czy to jest dla mnie? Jakie mogę mieć z tego korzyści?

Jestem przekonany, że w końcu doprowadzi to do zmiany w relacjach klient-dostawca usług tłumaczeniowych i dostawca usług tłumaczeniowych-tłumacz.

Przykładowo, biuro tłumaczeń, które chce dostosować swoją działalność do wymagań określonych w standardach, będzie wymagało też zgodności od swoich podwykonawców.

Korzyści wynikające ze zgodności 

Praca według wymagań i systemu zarządzania określonych w standardach może przynieść dostawcy usług tłumaczeniowych następujące korzyści:

 • Dostawca będzie miał niepowtarzalną okazję do umieszczenia swoich usług na rynku i wyróżnienia się na tle konkurencji, jak również podniesie atrakcyjność oferty, pod warunkiem jednak, że znajdzie to potwierdzenie w odpowiednim systemie zarządzania działalnością tłumaczeniową i… skuteczną strategią reklamową!
 • Każda próba dostosowania się do wymagań zawartych w standardach przyczyni się do zwiększenia skuteczności organizacyjnej, jak również nieustannego procesu ulepszania działalności dostawcy. Przykładowo, obserwacja i zestawianie zażaleń i przypadków niestosowania się do norm (zarówno z zewnątrz, jak i wewnątrz) w celu ich wykrycia wywoła działanie korygujących i zapobiegawczych środków dla zapewnienia większej długoterminowej skuteczności.

Adnotacje

 1. F 2575 - 06 Standard Guide for Quality Assurance in Translation, ASTM International, wydany w czerwcu 2006. Wykaz opublikowano pod jurysdykcją Komitetu F15 Amerykańskiego Stowarzyszenia Badań i Materiałów ds. artykułów konsumpcyjnych i Podkomisja F.15.48 ds. usług tłumaczeniowych ponosi za niego bezpośrednią odpowiedzialność. Wykaz można kupić i pobrać z http://www.astm.org/                 
 2. EN 15038:2006 Translation Services - Service requirements. http://www.cen.eu/catweb/03.080.20.htm
 3. http://www.bsi-global.com/en/Standards-and-Publications/How-we-can-help-you/Customer-Services/Glossary/
 4. http://www.standardsinfo.net/isoiec/aboutstd.html
 5. Niemiecki wykaz norm pod nazwą Translation Contracts Ref. DIN 2345 :1998, (Umowy tłumaczeniowe dot. DIN 2345 : 1998), który wykorzystano jako podstawę dla nowo opublikowanej Europejskiej Normy EN 15038:
 6.  Definicja w normie ISO/DIS 8402: Quality management and quality assurance vocabulary – Zarządzanie jakością i słownictwo dla zapewnienia jakości 
 7. Zobacz CE Marking Handbook: A Practical Approach to Global Safety Certification, by David Lohbeck. Boston: Butterworth-Heinemann, 1998 (Wydano w języku francuskim przez Dunod, Guide du Marquage CE, Paris, 1999 (tłumaczenie: Gérard de Angéli)).
 8. Mianowicie: ISO/CEI 17000:2004, Ocena zgodności – Słownictwo i podstawowe zasady, EN 45014:1998 Ogólne kryteria deklaracji zgodności dla dostawców. ISO/CEI 17050-1:2004 Ocena zgodności – Deklaracja zgodności dla dostawców Część 1: Ogólne wymagania. ISO/CEI 17050-2:2004 Ocena zgodności – Deklaracja zgodności dla dostawców Część 2: Dodatkowa dokumentacja.           
 9. http://www.dincertco.de/en/competencies/registrations/translation_services/index.html
 10. Fragment z ASTM Standard Guide for Quality Assurance in Translation F 2575-06, Ustęp 1 Zakres.