Czytelnia / Teoria tłumaczenia

Jako że składki te nie są płacone Ministerstwu Finansów tylko innym jednostkom, spośród których kilka nie należy do Administracji Państwowej, warto się zastanowić nad rozróżnieniem competência tributária (prawa do nakładania podatków, zarządzania nimi oraz zbierania wpływów) oraz capacidade tributária (prawem do zarządzania podatkami i ich pobierania). Tylko rządy federalne, państwowe, lokalne oraz federalne okręgi mają competência tributária. Brazylijska Izba Adwokacka może pobierać składki członkowskie, lecz nie ma prawa ich narzucać. Obowiązek płacenia składek może być nałożony tylko przez Rząd Federalny.

Taxas.Dalej mamy taxas (CTN, art., 77), które wynikają z exercício regular do poder de polícia, ou a utilização, efetiva ou potencial, de serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição.Poder de polícia (władza policji) nie ogranicza się do prawa wprowadzania sił zbrojnych, lecz obejmuje również prawo sprawowania kontroli/kontrolowania osób i własności w interesie ogólnego bezpieczeństwa, zdrowia, ochrony, moralności i dobra (definicja pochodzi ze słownika Webster III). Władza ta jest sprawowana przez zespół fiscais (inspektorów). Mamy nadzieję, że część dotycząca specjalnych i podzielnych służb publicznych nie wymaga dodatkowych wyjaśnień. Najlepszym tłumaczeniem słowa taxa byłoby zatem opłata lub składka. Proszę jednak zauważyć, że to, co jest rozumiane pod pojęciem podatek od koncesji, czyli suma, jaką należy zapłacić w transakcji premiowej w celu prowadzenia interesów w określonym miejscu, nosi nazwę taxa de licença.

Ważną przyczyną wielu błędów w tłumaczeniach jest fakt, że taxa oznacza stopę (liczbę): na przykład taxa de inflação tostopa inflacji. Aby uniknąć pomyłek, brazylijskie pojęcie stopa podatkowa to alíquota.

Impostos.Na koniec mamy impostos. Imposto, to é o tributo ... independente de qualquer atividade estatal específica, relativa ao contribuinte, jak zostało to zdefiniowane przez CTN w artykule 16. W skrócie oznacza, że rząd nie musi robić nic w zamian za imposto. Według encyklopedii Britannica podatki różnią się od innych źródeł dochodów tym, że są obowiązkowymi należnościami nieodwzajemnionymi, co jest idealną definicją impostos, z wyjątkiem jednego szczegółu – słowo nieodwzajemniony odnosi się do miłości, a nie należności. I tak można przez to rozumieć, że niewymagana jest żadna zapłata. Dobry przykład to podatek dochodowy: rząd pobiera podatek, a w zamian oczekuje się, że wpływy będą przeznaczone na wartościowe cele. Jednak nie można się spodziewać cudów i oczekiwać, że w zamian coś specjalnego zostanie zrobione dla konkretnego podatnika. Można by powiedzieć, że dochody są wrzucane do jednego kosza z dochodami z innych podatków. A jako ciekawostka warto wspomnieć, że angielskie i portugalskie słowo fiscus (fiscal) to z języka łacińskiego kosz, w którym poborca podatkowy trzymał ściągnięte podatki.

Wydaje nam się, że najcelniejszym tłumaczeniem słowa imposto jest po prostu podatek. Impostos mogą być diretos (bezpośredni) lub indiretos (pośredni); pessoais (osobisty) lub reais (realny); proporcionais (proporcjonalny), progressivos (progresywny) lub fixos (liniowy),co jednak nie powinno sprawiać zbyt wielu trudności.

Empréstimos compulsórios.Tylko rząd federalny może nadać empréstimos compulsórios (przymusową pożyczkę). Ten fenomen nie wystąpił u nas już od lat, a z tego co wiem, żadna z nadanych nigdy nie została do końca spłacona.