Czytelnia / Teoria tłumaczenia

Contribuições especiais. Konstytucja z 1988 roku (Artykuł 148) dodała trzy nowe typy contribuição. Są podobne do contribuição de melhoria pod tym kątem, że wpływy pieniężne muszą być rozliczane osobno w celu zapewnienia, że zebrane fundusze będą przeznaczone na specjalne cele z contribuição. Tłumacząc contribuições especiais, należy uważać na dwa niuanse: wrażenie, że jest to dobrowolna opłata oraz że jest ona specjalna, w sensie jednorazowa. Contribuição especial jest obowiązkowy oraz stały jak każdy podatek. Aby uniknąć nieporozumienia, że to dobrowolna opłata, niektórzy tłumacze wolą oddać sens tej nazwy, używając określenia przymusowa składka lub składka obowiązkowa. Czasem te składki odnoszą się do contribuições parafiscais, sugerując tym samym, że rząd nie operuje tymi środkami bezpośrednio. Choć teraz może to wydawać się niezrozumiałe,parę linijek niżej nie powinno budzić żadnych wątpliwości. Tłumaczenie słowa parafiscal nie wydaje się łatwym orzechem do zgryzienia. Parafiscal jest tak zwanym słowem „ukrytym”. W angielskim istnieją wyrazy para i fiscal. Nawet oznaczają to samo, co w portugalskim. Jednak w języku angielskim nie ma parafiscal. A wielka szkoda. Możemy rozwiązać ten problem podając np. parafiscal w cudzysłowie i dodatkowo jego wyjaśnienie.

Contribuições especiais są klasyfikowane na sociais, de intervenção no domínio econômico i de interesse das categorias profissionais ou econômicas.

Contribuições sociais. Te z kolei obejmują parę opłat, z których najważniejsza jest płacona INSS, wydziałowi Opieki Społecznej. Opieka otrzymuje również fundusze z paru innych contribuições, np. z loterii. I znów, pierwszym odpowiednikiem tej nazwy, jaki się pojawia w naszej głowie jest składka socjalna, co byłoby tłumaczeniem dobrym, gdyby nie fakt, że znaczy zupełnie coś innego niż contribuições sociais. Lepszym rozwiązaniem będzie zatem obowiązkowe składki na cele socjalne. Contribuições sociais są płacone autarquias (autonomicznym jednostkom).

Contribuições de intervenção no domínio econômico.Celem tych opłat jest regulowanie produkcji oraz cen poszczególnych artykułów. I tak na przykład jest contribuição de intervenção no domínio econômico relativa à importação de petróleo e seus derivados, nałożona na import i sprzedaż ropy, gazu ziemnego oraz pochodnych. Jak w przypadku wszystkich contribuições, przeznaczenie tych wpływów jest ściśle ograniczone. W owym szczególnym przypadku fundusze są przeznaczane na dotacje, programy ochrony środowiska i budowę dróg. Te składki to jednoznacznie składki obowiązkowe przeznaczone na cele osiągnięcia ekonomicznej stabilności, jeśli zastosujemy się do słów Richard A. Musgrave. Takie składki płacone są paru jednostkom pośrednio kierowanym przez rząd.

Contribuições de interesse das categorias profissionais ou econômicas. Tonajdziwniejsze ze wszystkich contribuições, gdyż są nałożone przez rząd i regulowane prawnie, a płacone klasie jednostek podzielonej na trzy kategorie:sindicatos, entidades representativas de categorias sociais ou econômicas and entidades privadas ligadas ao sistema sindical.

Sindicatossą dla odmiany związkami zawodowymi; entidades representativas de categorias sociais (jednostka reprezentująca klasę społeczną)są takimi organizacjami, jak Ordem dos Advogados do Brasie (Brazylijska Izba Adwokacka) oraz Conselhos reprezentującymi inne profissões regulamentadas (licencjonowane zawody); entidades privadas ligadas ao sistema sindical są takimi organizacjami, jak Serviço Social do Comércio - SESC, prowadząca obiekty, w których pracownicy mają dostęp do służby zdrowia, zajęć kulturalnych oraz rekreacyjnych bez opłat lub za pobraniem minimalnej opłaty.