Czytelnia / Teoria tłumaczenia

Następujące zdanie oznacza to samo co powyższe wyrażenie „رب قول أشد من صول” [rubba qawlen ashaddu min sawlen] Dosł.: „Być może powiedzenie jest bardziej brutalne niż napaść”: „Słowa mogą być tak okrutne jak walka/tak ostre jak igła”. Słowa mają większą moc niż broń użyta podczas wojny, która może zabić człowieka. Jaką niszczycielską siłę mogą mieć słowa! Z całą pewnością wyrazy „qawlen” i „sawlen” zostały użyte, aby zachować rym w celach retorycznych i pokazać, że są one równe wobec siebie, słowo „ashaddu”, które je rozdziela sprawia, że słowo „qawlen” jest ważniejsze. Również stojące na początku zdania „rubba” wyrażające przypuszczenie - powtarzające się w wielu podobnych wyrażeniach pełni stylistyczną funkcję podkreślania hipotetycznej, ale nie niepewnej natury zdania. Ze stylistycznego punktu widzenia, wyrażenie to jest w doskonały sposób uporządkowane.

 

Tłumaczenie ostatniego z powyższych wyrażeń na język angielski na wzór znanych zdań „tak…jak” znakomicie i z łatwością oddaje oryginał arabski. Wcześniejsze wyrażenie próbuje wprawdzie naśladować strukturę obecną w języku wyjściowym, zachowując tę samą metaforę szpilek i igieł, stosuje jednak ulubioną w języku angielskim formę „tak…jak”.

 

 

 

 

10. „عند التصريح تريح” ['inda t-tasreeh tureeh] Dosł.: „Mówiąc (szczerze) pocieszysz nas”: „Powiedz coś, żeby nas rozweselić”, „Gdy przemówisz, rozweselimy się”. Całe zdanie jest alegorią ze względu na słowo „tasreeh”, które oznacza szczerą opinię osoby mówiącej i słowo „tureeh,” oznaczające rozwiązanie problemów i poprawę stanu psychicznego adresata. W wyrażeniu tym pojawia się silny związek pomiędzy samopoczuciem osoby mówiącej a ulgą słuchacza. Ilustrują to dwa powyższe słowa, które rymują się ze sobą subtelną onomatopeją w postaci długiego „ee”, po którym następuje dźwięk „h,” takie połączenie głosek może być utożsamiane z długim westchnieniem z powodu ulgi, „تنهد/تنفس الصعداء” [tanahhod/tanaffos as-sa'daa'] w przypadku człowieka, który pozbył się ogromnego ciężaru. Oczywiście, wyrażenie to stara się nakłonić ludzi, aby mówili prawdę, a nie ukrywali ją przed tymi, którzy jak najszybciej chcą ją poznać.

 

Podczas przekładu tego wyrażenia na język angielski szczególną uwagę poświęcono trzem kwestiom, takim jak rym, ładna struktura i komunikat. Rym udało się zachować dzięki powtórzeniu sylaby „up” i spółgłoski pomiędzy środkowym długim „ee” w wyrazach „sapek” „mówić” i „cheer” „rozweselić się”. Struktura całego zdania jest klarowna i symetryczna pomiędzy wyrażeniami: „gdy przemówisz” i „rozweselimy się”. Przesłanie zdania arabskiego zostało przekazane głównie dzięki zachowaniu rymu i odpowiedniej struktury, jak również dobranej leksyce w postaci słów „przemówić” i „rozweselić się”, pomijając inne dostępne słowa w języku angielskim (np. „mówić/powiedzieć prawdę/ być szczerym”, itp. w przypadku pierwszego wyrażenia, i„być szczęśliwym/czuć się odprężonym/być spokojnym”, itp. dla wyrażenia drugiego).

 

11. „الكلم(الكلام) الطيب/الكلمة الطيبة” [alkalimu (alkalaamu) t-tayyeb/alkalimatu t-tayyibah] Dosł.: „Pyszna rozmowa”: „Dobre słowa”. Wyrażenia te stanowią aluzję do przyjemnego, przyzwoitego, godnego i filantropijnego języka. Najważniejsza w tym sposobie mówienia jest „thikru Allah” (pamięć o Allachu). Metaforyczne słowo „tayyeb” jest użyte w sensie dosłownym dla opisania smaku jedzenia jako pysznego i smakowitego. Analogicznie, określa ono niematerialne rzeczy, takie jak słowa, mowę, ludzi, kraje („al-baladu t-tayyeb”-„porządny/czysty kraj/miasto”) i zachowanie. Używane jest również w codziennej mowie, oznacza wtedy OK, w porządku, dobry, piękny, świetny. Przeciwieństwo stanowi wyrażenie

 

الكلام الخبيث/الكلمة الخبيثة” [al-kalaamu l-khabeeth/al-kalimatu l-khabeethah] Dosł.: „Nieprzyjemna/złośliwa mowa”: „Nieprzyzwoita/kiepska mowa”. Oznacza zły, nieprzyzwoity, podły, złośliwy, wstrętny, diabelski i zakazany język. Pierwotnie słowo „khabeeth” pochodzi od rzeczownika „khubth” (brud/ohydny smak). Wyrażenie „poprawny język ” zostało użyte w tym zdaniu, aby zwiększyć i spotęgować paradoksalny związek pomiędzy nimi, jak również uwypuklić zalety pierwszego z nich i wady drugiego.

 

Powyższe wyrażenie nie ma dokładnego ekwiwalentu w języku angielskim. Jednak z całą pewnością można oddać jego sens, co potwierdzają przedstawione wersje, mimo że część alegorii zanika w tłumaczeniu.

 

Te dwa przeciwstawne wyrażenia otwierają drogę do dyskusji nad tymi zdaniami, które potępiają mowę na różne sposoby i z różnych powodów.