Czytelnia / Technologie tłumaczeniowe

DALSZA LEKTURA I PODOBNE ŹRÓDŁA

Ogólny wstęp do tłumaczenia maszynowego można znaleźć w pracach Arnold et al. (1994), Hutchins i Somers (1992) oraz zbiorze opracowanym przez Newton (1992). O systemach opartych na zasadach pisze King (1987), Nirenburg (1987) i Slocum (1988). Historię TM przedstawia Hutchins (1986, 1995).

BIBLIOGRAFIA

Arnold, D., L. Balkan, R. Lee Humphreys, S. Meijer, and L. Sadler. 1994. Machine Translation: An Introductory Guide. Manchester: NCC Blackwell.
Hutchins, W. J. 1986. Machine Translation: Past, Present, Future. Chichester: Ellis Horwood.
——and H. L. Somers. 1992. An Introduction to Machine Translation. London: Academic Press.
——1995. “Machine translation: a brief history”. In E. F. K. Koerner and R. E. Asher (eds.),
Concise History of the Language Sciences: From the Sumerians to the Cognitivists. Oxford: Pergamon Press, 431-45.
King, M. (ed). 1987. Machine Translation Today: The State of the Art. Proceedings of the Third Lugano Tutorial, Lugano, 2-7 Apr. 1984. Edinburgh: Edinburgh University Press.
Newton, J. (ed). 1992. Computers in Translation: A Practical Appraisal. London: Routledge.
Nirenburg, S. (ed). 1987. Machine Translation: Theoretical and Methodological Issues. Cambridge: Cambridge University Press.
Slocum, J. (ed). 1988. Machine Translation Systems. Cambridge: Cambridge University Press.