Czytelnia / Technologie tłumaczeniowe

Zasadniczymi kryteriami służącymi do oceny systemów i instrumentów TM są i będą w przyszłości ich przydatność i możliwości zastosowania. Systemy będą (przede wszystkim) oceniane nie ze względu na jakość tekstów przetłumaczonych za ich pomocą, ale ze względu na ich przydatność w osiągnięciu celu, do którego są one przeznaczone, czyli do tworzenia wysokiej jakości tłumaczenia wersji testowych tekstu, zakresu i możliwości korzystania z narzędzi filtrowania dokumentów, pomocy w komunikacji w specyficznych warunkach, skuteczności narzędzi pomocnych w wydobywaniu najistotniejszych informacji z tekstu oryginalnego itp. Co więcej, systemy i instrumenty pomocnicze nie będą oceniane na podstawie ich przydatności w warunkach abstrakcyjnych, ale w ściśle określonych warunkach, dla których zostały zaprogramowane. W przyszłości możemy spodziewać się zwiększonej aktywności w dziedzinie tłumaczenia maszynowego oraz technologii komunikacji międzyjęzykowej:

  • Poszerzenie możliwości systemów poprzez dodanie innych/nowych języków tam, gdzie jest to potrzebne (tj. w narzędziach asymilacji tekstu, narzędziach ułatwiających międzyjęzykowy dostęp do informacji, narzędziach wspierających wymianę międzyjęzykową), ale też w pomocach translacyjnych czy w narzędziach pomocniczych służących do tworzenia tekstów w innych językach;
  • Poszerzenie możliwości systemów o dodanie nowych stylów językowych (nieformalny język używany w poczcie elektronicznej, listach, rozmowach telefonicznych);
  • Dodawanie nowych komponentów translacyjnych dla innych aplikacji oprogramowania neurolingwistycznego, tj. wyszukiwanie informacji, filtrowanie dokumentów, sumaryzacja;
  • Kontynuacja pracy w celu poprawienia jakości w sytuacjach, gdzie potrzebne jest wierne tłumaczenie (tj. rozwój systemów tematycznych, w przypadku gdy tekst przeznaczony jest do publikacji lub rozpowszechnienia);
  • Skupienie się na takich dziedzinach przekładu, w których tłumacze (ludzie) nie będą rywalizować z systemami TM, tj. tłumaczenie w czasie rzeczywistym, on-line oraz tłumaczenia o niższej jakości.

Wymienione wyżej działania nie są tylko prognozami ale aspiracjami. Douglas Adams (autor Hitchhiker’s Guide to the Galaxy) powiedział – cytując innego autora – “Najlepszym sposobem na przewidzenie przyszłości jest wymyślanie jej.”. Jeżeli nie chcemy, aby niechęć i niezrozumienie działania systemów TM trwały nadal, sami musimy zadbać o to, aby w przyszłości nasze cele były rozumiane poprawnie. Moim zdaniem, stworzenie nowej wizji tego, nad czym pracujemy jest dobrym sposobem ich osiągnięcia.. Jeżeli nie chcemy, by nasze badania i ich owoce okazały się zbyteczne, czy też zmarginalizowanie, musimy wiedzieć, czego oczekują potencjalni odbiorcy naszego produktu. W moim przekonaniu, większość z nich nie potrzebuje automatycznych urządzeń tłumaczeniowych (albo systemów FAHQT) ale narzędzi pomocnych do efektywnej i właściwej komunikacji międzyjęzykowej.