Czytelnia / Technologie tłumaczeniowe

Warto również zaznaczyć, że użycie oprogramowania TM jest tańsze, np. przy tłumaczeniu dużej ilości (nieciekawych) dokumentów technicznych, (często powtarzalnych) instrukcji obsługi oprogramowania oraz w wielu innych przypadkach, gdzie koszt użycia systemów TM wraz z przygotowaniem tekstów i ich późniejszą korektą wykonaną przez człowieka czy koszt użycia komputerowego oprogramowania translacyjnego jest znacznie niższy niż koszt tradycyjnego tłumaczenia wykonanego przez tłumacza bez użycia takiego oprogramowania. Natomiast w przypadku tłumaczenia niepowtarzalnych, językowo zaawansowanych tekstów (np. literatury, tekstów prawniczych) czy nawet wysoce specjalistycznych tekstów technicznych umiejętności tłumacza są i będą niezastąpione.

Zastosowanie systemów TM będzie często rozwiązaniem idealnym w tłumaczeniu tekstów, w przypadku których wysoka jakość tłumaczenia będzie mniej ważna. Na przykład oprogramowanie TM będzie coraz częściej stosowane w tłumaczeniu prostych tekstów naukowych bądź technicznych, adresowanych do osób, których celem będzie ogólne zapoznanie się z tematem, i którym nie będzie przeszkadzał fakt, że niektóre fragmenty będą niezrozumiałe, błędnie skonstruowane czy będą zawierać błędy gramatyczne. Ogólnie rzecz biorąc, profesjonalni tłumacze nie są przygotowani (a nawet mogą poczuć się urażeni) jeśli zostaną poproszeni o wykonanie tego typu prostego tłumaczenia. W takim przypadku jedyną alternatywą dla zastosowania systemów TM w takim tłumaczeniu, będzie jego brak. Jednakże, jak już wspomniałem wcześniej, zbyt duże nagromadzenie słabej jakości tłumaczeń z pewnością przyczyni się do zwiększenia zapotrzebowania na tłumaczenia wysokiej jakości, którą mogą zapewnić wyłącznie profesjonalni tłumacze.

Na pewno profesjonalni tłumacze będą też potrzebni przy wymianie informacji, np. w tłumaczeniach biznesowych (szczególnie wtedy, gdy tekst wymaga konkretnych odpowiedników bądź ma skutki prawne). Natomiast systemy TM będą coraz częściej stosowane i bardziej skuteczne w tłumaczeniu listów, poczty elektronicznej oraz w celu zdobycia informacji ze stron internetowych albo komputerowych serwisów informacyjnych. W przypadku tłumaczenia ustnego zawsze będą potrzebne umiejętności tłumacza. Systemy tłumaczenia maszynowego nigdy nie będą w stanie zastąpić tłumaczy, np. podczas spotkań dyplomatycznych. Możemy natomiast założyć, że zastosowanie systemów TM będzie skuteczne w tłumaczeniu tekstów ze ściśle określonych i ograniczonych dziedzin (np. tłumaczenie ankiet telefonicznych, transakcji bankowych czy instrukcji obsługi maszyn), gdzie jest mało prawdopodobne, że tłumaczenie języka mówionego zmieni się nagle w dynamiczną komunikacją interpersonalną.

Systemy automatycznej translacji będą tworzyć nowe możliwości w tłumaczeniu i zostaną użyte do zupełnie nowych zadań, których tłumacze jeszcze nigdy nie wykonywali, np. tworzenie testowych wersji tekstu docelowego dla autorów piszących w języku obcym, którzy potrzebować będą pomocy w pisaniu tekstu oryginalnego, tłumaczenie napisów telewizyjnych online wykonywanych w czasie rzeczywistym czy tłumaczenie informacji z baz danych. Systemy translacji automatycznej będą też z pewnością stosowane w tłumaczeniu nowych aplikacji, które pojawią się w przyszłości wraz globalną ekspansją sieci komunikacyjnych, oraz będą coraz częściej stosowane w miarę ich rozpowszechnienia (bez względu na gorszą jakość w porównaniu z tłumaczeniem wykonanym przez człowieka).

Biorąc pod uwagę dzisiejszą sytuację oraz to, co może wydarzyć się w przyszłości, stara wizja FAHQT, jako głównego celu tłumaczenia maszynowego, nie jest już założeniem właściwym – potrzebna jest zatem nowa wizja. Już sama nazwa „tłumaczenie maszynowe” jest myląca. Dla niektórych, słowo „maszynowe” (z ang. „machine”) sugeruje coś przestarzałego, np. urządzenie zasilane parą wodną lub urządzenie elektryczne ale na pewno nie urządzenie elektroniczne, jak np. komputer. Co więcej, również słowo „tłumaczenie” jest mylące, ponieważ czynność wykonywana przez systemy MT nie jest tłumaczeniem w powszechnym rozumieniu tego słowa; słowo „tłumaczenie” sugeruje czynność wykonywaną przez człowieka.