Czytelnia / Technologie tłumaczeniowe

Ryc. 7: Przykład konkordancji dla szukanego słowa autumn utworzonej przez program WordSmith Tools.


5. Słowa przestrogi

Niektórzy naukowcy, jak np. Ball (1997) ostrzegają, że używanie tekstu elektronicznego może skłonić analityka do szukania tylko tego, co jest łatwe do znalezienia - zauważa się jedynie to, co uzyskuje się z powrotem; nie dostrzega natomiast słów nie odnalezionych. Jednakże doświadczenie zdobyte przeze mnie podczas włączania analizy korpusów językowych do zajęć tłumaczeniowych wskazuje, że kreatywne wyszukiwanie doprowadzi prawdopodobnie do bogactwa odkryć i odpowiedzi na pytania, o zadaniu których tłumacz na początku nawet nie myślał.

Pojawiły się również pewne obawy, że korpusy językowe mogą zwiększyć tendencję do „normalizacji” tłumaczonych tekstów (tj. staną się bardziej standardowe i konwencjonalne):

„Korpusy językowe są z natury konserwatywne, ponieważ na ogół podkreślają charakterystyczne użycie, umacniając w ten sposób istniejące już wzorce, tj. jeżeli tłumacz nieustannie szuka w korpusach językowych sposobów wyrażania się itp., aby upewnić się co do ważności istnienia kolokacji, w konsekwencji przetwarzanie wcześniejszych wyrażeń może doprowadzić do punktu, w którym język staje się coraz bardziej jednolity i konwencjonalny.” (Stewart, 2000)