Czytelnia / Technologie tłumaczeniowe

 


Ryc. 5: Piętnaście najczęstszych trzywyrazowych grup zawierających słowo trails.

 

Rycina 6 przedstawia niektóre z konkordancji wygenerowane dla wzorca wyszukiwania słowa dog*. Oryginalny wyświetlacz typu KWIC (słowo kluczowe w kontekście) zawierał 22 trafienia dla określenia dog sled, 27 dla dogsled i 6 dla dog-sled oraz brak trafień dla określeń dog sledge i dog sleigh oraz ich jakichkolwiek wersji. Poza tym wystąpiło 68 trafień dla terminu dogsledding, często pisanego także jako dwa słowa. Wyświetlacz pokazał również, że wyrazy: adventure, excursion, ride, trip oraz tour są wśród rzeczowników łączonych ze słowem dog sled.

 

 
Ryc. 6: Przykład konkordancji dla szukanego słowa dog* utworzonej przez program WordSmith Tools