Czytelnia / Technologie tłumaczeniowe

Nawet doświadczony użytkownik programów konkordancyjnych może jednak przeoczyć ponad 40 przypadków występowania słowa groomed podczas przewijania ponad tysiąca trafień dla słowa trails. Dlatego też, kiedy szukane słowo tworzy dużą liczbę konkordancji, studenci otrzymują wskazówki, aby przejść do kolokacji lub grup. I tak na przykład ryc. 4 przedstawia wyrazy występujące najczęściej w grupie pięciu słów na lewo od wyrazu trails, natomiast ryc. 5 pokazuje najpowszechniejsze trzywyrazowe grupy zawierające słowo trails. Każde z tych okien pomaga uwydatnić częste współwystępowanie wyrazów groomed i trails.

 


Ryc. 4: Piętnaście najczęstszych kolokacji występujących po lewej stronie od słowa trails


4.2 Znajdowanie i wybór odpowiedniego określenia.

Podczas wyboru odpowiednika dla specjalistycznego terminu lub wyrażenia korpus okazał się bardzo pomocny w potwierdzeniu lub odrzuceniu decyzji opartych na innych narzędziach, jak np. słowniki czy Internet. Przykładem na to jest fińskie określenie koiravaljakkoajelu. Podczas szukania w tradycyjnych narzędziach wspomagających pracę tłumacza studenci znaleźli następujące terminy: dog sled, dog sledge i dog sleigh, z których każdy bywa czasami pisany z łącznikiem lub jako jedno słowo. Korpus pomógł zdecydować, której z podanych możliwości należy użyć.