Czytelnia / Technologie tłumaczeniowe

 
Ryc. 2: Przykład konkordancji dla szukanego słowa rapids* utworzonej przez program WordSmith Tools.

Szukając kolokacji korpus często wyświetla nieoczekiwane wyniki. Na przykład podczas wyszukiwania odpowiednika dla słów: hoidettu lub kunnostettu w nawiązaniu do cross-country ski trails tradycyjne źródła wskazują na np. conditioned, maintained, restored i reconditioned jako możliwe ekwiwalenty w tłumaczeniu. Jednak w ponad tysiącu konkordancji utworzonych przez szukanie słowa trail, żaden z powyższych przymiotników nie pojawia się od razu po lewej stronie szukanego wyrazu, podczas gdy przeszło 40 razy pokazuje się przymiotnik groomed. Rodowici użytkownicy języka (native speakerzy), szczególnie mieszkańcy Ameryki Północnej, prawdopodobnie dobrze znają to określenie. Jednakże większość początkujących, a nawet profesjonalni tłumacze, którzy mają małe doświadczenie w tłumaczeniu tekstów z dziedziny turystyki, zwykle nie znają tego przymiotnika.
Nowa konkordancja szukająca wyrazu groomed wygenerowała 128 trafień, przedstawiając następujące wyniki, np.: groomed bicycle and walking trails, groomed classic and skating trails, groomed cross-country ski trails, groomed fairways, groomed off-road trails, groomed runs, groomed slopes i groomed wilderness trails, co przedstawia ryc. 3.Ryc. 3: Przykład konkordancji dla szukanego słowa groomed utworzonej przez program WordSmith Tools.