Czytelnia / Technologie tłumaczeniowe

Według Bowkera i Pearsona wyszukiwanie terminu "nut" w korpusie firm z branży przemysłu wytwórczego, który zawiera katalogi, opisy produktów i instrukcje montażu i obejmuje 10.000 słów, przyniosło 49 wyników.

Mimo to był to o wiele lepszy wynik niż wyszukiwanie w BNC. Wyniki były bardziej użyteczne, ponieważ nieścisłości zostały zredukowane i łatwiejszym zadaniem było odnalezienie różnych rodzajów nakrętek (np. nakrętka kołnierzowa, koronowa niska, kołpakowa, radełkowa, skrzydełkowa) jak również czasowników z nimi związanych (np. poluzować, gwintować, dokręcić, wkręcać).

 

tłumaczenia
Okno narzędziowe Oxford WordSmith


Z tego powodu korpusy o charakterze specjalistycznym, czyli ograniczone do jednej dziedziny konkretnego języka, są bardziej przydatnymi narzędziami dla tłumacza.

Korpusy języka specjalistycznego, które koncentrują się na języku do specjalnych zastosowań, nazywane są też korpusami LSP (Language for Special Purposes).

Zrób to sam - korpus terminologii specjalistycznej

Niestety bardzo mało jest gotowych darmowych lub płatnych korpusów LSP, dlatego też tłumacze powinni posiadać umiejętność tworzenia własnych korpusów specjalistycznych dostosowanych do swoich potrzeb. W związku z powyższym, część nauczycieli tłumaczeń deklaruje, że korzysta z korpusów ad hoc sporządzonych przez studentów (zwanych również korpusami "wirtualnymi", "DIY" bądź "jednorazowego użytku"). Varantola (2003) opisuje na przykład eksperymentalny warsztat na wydziale translatoryki uniwersytetu w Tampere (Finlandia), podczas którego studenci badali zastosowanie Internetu jako źródła do budowy korpusu. Studenci podkreślali, że wyszukiwanie odpowiednich materiałów jest często trudne i poddawali pod wątpliwość opłacalność tworzenia i używania korpusów ad hoc.

Zanettin (2002) opisuje eksperyment przeprowadzony w szkole tłumaczy Uniwersytetu Bolońskiego w Forli, w którym studenci rozwiązywali problemy tłumaczeniowe, posługując się korpusami DIY skompilowanymi z zasobów internetowych.

Mimo że większość studentów uważała swoje korpusy za użyteczne pod względem wyszukiwania informacji o terminologii, frazeologii i kolokacjach to stwierdzała również, że tworzenie i analiza korpusu jest czasochłonnym zajęciem. Stanowi to faktycznie istotny problem. Skompilowanie korpusu zajmuje dużo czasu, więc nie będzie opłacalne dla tłumacza, który w późniejszym etapie nie będzie tłumaczył tekstów o podobnej tematyce.