Czytelnia / Technologie tłumaczeniowe

5. Przegląd procesu

Do tej pory zidentyfikowaliśmy te aspekty tłumaczenia, które mogą być wspomagane przez CAT i wyjaśniliśmy jakie formy ułatwień oferowane są przez narzędzia CAT. Dla efektywnego użycia CAT, ważne jest uznanie tych ułatwień w świetle całkowitego procesu translacji.

Oczywiście szczegółowe kroki i procedury zależeć będą od specyfiki natury projektu oraz użytych narzędzi. Poniższa lista ma na celu opisanie niektórych koniecznych kroków niezależnie od poszczególnych okoliczności i wzajemnych relacji.

Lista ilustrująca przebieg procesu CAT:

 1. Dokonaj analizy tekstu wyjściowego. Szukaj potencjalnych problemów, takich jak nieprzetłumaczalna treść graficzna i rozważ które narzędzia są najbardziej odpowiednie.
 2. Przygotuj listę wyrażeń. Załącz wyrażenia w języku wyjściowym łącznie z ich odpowiednikami w języku docelowym. Sporządź również listę wyrażeń, które nie powinny być przetłumaczone, takich jak nazwy produktów.
 3. Czy odpowiednia, rozbudowana TM jest już gotowa?
 4. Czy poprzednie tłumaczenie może być użyte do stworzenia TM?
 5. Sporządź nową TM podczas tłumaczenia.
 6. Podziel i dopasuj analogiczne teksty w celu stworzenia TM.
 7. Wprowadź listę wyrażeń i TM do narzędzia TM.
 8. Wprowadź czekający na przetłumaczenie tekst wyjściowy do narzędzia TM.
 9. Narzędzie ukryje formatowanie i podzieli tekst na segmenty.
 10. Przetłumacz tekst używając wszystkich sugerowanych wyrażeń i segmentów tam, gdzie to konieczne.
 11. Tłumaczenie potwierdzone. Zwróć uwagę, że modyfikacje dokonane później nie będą wyszczególnione w TM!
 12. Udostępnij TM do dalszego użytku.
 13. Udostępnij przetłumaczony tekst z oryginalnym formatowaniem.