Czytelnia / Technologie tłumaczeniowe

W powyższym przykładzie dwa zdania niemieckiego języka wyjściowego, zostały przetłumaczone jednym zdaniem angielskiego języka docelowego. Sytuacje tego typu mogą spowodować, że program dobierze ekwiwalenty niepoprawnie. Podobny problem powodują skróty, które czasem zawierają kropki („.”). Może to zostać błędnie odczytane jako znak zakończenia zdań. Dlatego dopasowanie powinno zostać sprawdzone ręcznie przed utworzeniem TM.

TMX

Istnieje wiele pakietów TM będących w użyciu. Tradycyjnie wszystkie używają własnego, odpowiedniego formatu do przechowywania TM. Sprawdza się to jeśli wszystkie osoby pracują z tymi samymi aplikacjami. Jednakże może też powodować problemy w przypadku przejścia na inny pakiet lub chęci podzielenie się własną TM z kimś nowym.

TMX został zaprojektowany z myślą o tego typu przypadkach. Format XML dla TM nie jest powiązany z którąkolwiek z aplikacji oprogramowania. Przeciwnie, wszystkie główne pakiety pozwalają teraz tłumaczowi na wprowadzenie TM do formatu TMX i otrzymanie wyników pracy w tym formacie. Jak można dostrzec na poniższym przykładzie ilustrującym dopasowanie bułgarskich i angielskich segmentów, pliki TMX mogą nawet być otwierane przy pomocy edytora tekstów takiego jak Notepad.

TM i MT

 TM kontrastuje z MT bardziej pod względem użycia komputera jako pomocy dla tłumacza niż samego wykonywania przekładu. W rzeczywistości czasem trudno jest jednoznacznie oddzielić od siebie te dwa modele operacji, ponieważ istnieje obszar znacznej tożsamości w którym takie automatyczne lub półautomatyczne procesy łączą się z różną ilością ludzkich interwencji (Anold et al., 1994, p. 35). Na przykład niektóre narzędzia TM zaproponują mechaniczny przekład wyrażenia dla którego nie istnieją żadne wcześniejsze tłumaczenia. Z drugiej strony, przykładowa MT używa metod odnoszących się do korpusu , podobnie jak przy podejściu TM, w celu stworzenia automatycznego tłumaczenia.

 Należy zatem rozważyć te dwie odległe od siebie technologie jako uzupełniające się.