Czytelnia / Technologie tłumaczeniowe

Bardzo często aplikacje CAT spakowane są razem jako zestaw narzędzi. Mogą one łączyć zarządzanie projektem, przygotowanie terminologii i ułatwienia pamięci tłumaczeniowej opisane powyżej z linkami do stron z ze słownikami internetowymi i MT. Pakiety takie zawierają SDLX, STAR Transit jak również produkty z rodziny TRADOS.

Terminologia

Obsługa i wyszukiwanie

Terminologia jest ważna w każdym tłumaczeniu. Stwierdzenie to jest szczególnie prawdziwe w technicznym i komercjalnym przekładzie tekstów. Spójna dokumentacja jest w stanie usprawnić komunikację w obrębie organizacji i stanowi jasne przesłanie do klientów dotyczące marki. Użycie niepoprawnych wyrażeń może też nieść ze sobą poważne konsekwencje prawne.

Komputery są szczególnie przydatne w przypadku posługiwania się wielojęzyczną terminologią. Dają one pewność, że dane wyrażenie z języka wyjściowego zostało przetłumaczone spójnie na takie samo wyrażenie w języku docelowym poprzez sugerowanie pożądanych przekładów ilekroć są one potrzebne. Przy użyciu tezaurusa wyszukują one również synonimy języka wyjściowego, które powinny zostać zastąpione ustalonymi, oficjalnymi wyrażeniami. Z tego powodu wydawca ulotki oprogramowania komputerowego był w stanie zapewnić, że wszystkie adnotacje dotyczące użycia menu zawierały słowo „select” a nie „choose” lub „click”.

Ta umiejętność uniknięcia użycia nielegalnych synonimów języka wyjściowego może z kolei przyczynić się do wzrostu jakości przekładu. Jest to sytuacja podobna do zagadnienia kontrolowanych języków omówionego w odniesieniu do MT. Jest to szczególną zaletą, gdy ten sam tekst źródłowy ma być przetłumaczony na wiele języków docelowych.

Oprócz list terminologii związanej z obsługą opracowanych przez ludzi, dostępne są także narzędzia identyfikacji i wyszukiwania kluczowych wyrażeń z dokumentacji. Na przykład polecenie Term Extract z programu Trados może wyszukać wyrażenie w tekście źródłowym i użyć je do stworzenia słownika projektu. Może to być wykonane w połączeniu z oprogramowaniem TM Tradosa (np. Freelance) freblance celu przyporządkowania im odpowiedników znalezionych w istniejących już tłumaczeniach. Sugestie mogą być zaakceptowane przez tłumacza, zawodowego terminologia lub specjalistę w zależności od organizacji i skali danego projektu.

Terminologiczne bazy danych

Poza wyrażeniami związanymi z obsługą i automatycznym wyszukiwaniem, komputery bywają również niezwykle użyteczne w ręcznym wyszukiwaniu terminologicznych odpowiedników innych językach. W porównaniu do dwu- lub wielojęzycznych słowników mają one do zaoferowania szereg zalet.

W przypadku pracy z komputerem wygodniejszą sytuacją dysponowanie na miejscu źródłami internetowymi niż odrywanie się w celu znalezienia książki. Czasem łatwiej jest wyszukać coś za pomocą komputera niż robić to ręcznie, używając alfabetycznego spisu lub indeksu. Sprawdza się to szczególnie w przypadku niealfabetycznych języków takich jak chiński.