Czytelnia / Technologie tłumaczeniowe

Przygotowanie do tłumaczenia

Jednym z obszarów przygotowania do tłumaczenia, w których CAT może znaleźć zastosowanie, jest wyszukiwanie i identyfikacja terminologii w tekście źródłowym. Terminologia może zostać przetłumaczona przed tekstem w celu upewnienia się co do spójności jej użycia.

Tłumaczenie właściwe

Narzędzia pamięci tłumaczeniowej - TM porównują tekst tłumaczony w danej chwili z wykonanymi zwykle przez człowieka wcześniejszymi tłumaczeniami przechowywanymi w pamięci tłumaczeniowej TM. Jeśli podobny materiał został przetłumaczony już wcześniej, sugerowane są potencjalne wersje tłumaczenia. Chroni to tłumacza przed powtórzonymi tłumaczeniami jak również koniecznością ręcznego przeglądania wykonanych wcześniej tłumaczeń w celu skopiowania i wklejenia powtórnie użytego materiału.

Instalacja narzędzi

Narzędzia CAT mogą również być stworzone w formie rozszerzenia lub interakcji, są to mniej specjalistyczne ale bardziej popularne aplikacje takie jak Microsoft Word. To podejście stosowane jest przez Trados Freelance i Wordfast. Oznacza to, że użytkownicy mogą już być zaznajomieni z dużą częścią interfejsu. Mogą one również istnieć w formie oddzielnych aplikacji tak jak w przypadku Atria Deja Vu. W tego typu przypadkach tłumaczenie zostanie wykonane z użyciem edytora wbudowanego w aplikację CAT.