Czytelnia / Technologie tłumaczeniowe

Model translacji w tym systemie uwzględnia zależność kontekstową słów źródłowych, jest więc używany zamiast modelu języka źródłowego; postęp osiąga się zatem, używając siatek słów za pomocą wyników akustycznych.

 

Korpus

Dane wejściowe

WER PER BLUE
Rozwój

Najl. poj. wynik

32,4
27,2
55,4

Poprawny tekst

Poj. najl. wynik

Siatka+wyniki ARM

42,9

47,8

46,6

 

34,2

39,0

38,8

 

46,3

39,9

40,2

Test

Poprawny tekst

Najl. poj. wynik

Siatka + wyniki ARM

45,1

51,0

51,3

34,6

40,1

40,6

43,0

37,4

36,8

Tabela 6. Wyniki tłumaczenia [%] korpusu EPPS z języka angielskiego na hiszpański.

Nasz system nie tylko działa lepiej pod względem pełnego wykrywania błędów, ale jest również w stanie osiągnąć lepsze wyniki (8% vs. 5.4% w ramach współczynnika występowania błędnych słów) za pomocą zintegrowanej metody tłumaczenia opartego na siatce słów i bazującego na modelu logarytmiczno – liniowym.

 

5.4. Eksperymenty w ramach zadania Sesji Plenarnych Parlamentu Europejskiego

W ramach zadania Sesji Plenarnych Parlamentu Europejskiego użyliśmy modelu języka bazującego na trigramach w dekodowaniu. Aby uniknąć zawiłych obliczeń wynikających z dużego zbioru słownictwa w tym zadaniu, usunęliśmy znaczną liczbę zbędnych składowych. Optymalizując wszystkie współczynniki skalujące λ, współczynnik modelu języka źródłowego μ1 oraz współczynnik modelu akustycznego μ2, jednocześnie w obrębie zbioru ulepszeń dla współczynnika występowania błędnych słów oraz wyniku najlepszego liniowego nieobciążonego estymatora, byliśmy w stanie udoskonalić wszystkie mierniki dotyczące tłumaczenia. Możliwość osiągnięcia najlepszych rezultatów istnieje w przypadku optymalizacji wyniku najlepszego liniowego nieobciążonego estymatora (patrz tab. 6).
Nie byliśmy jednak w stanie podnieść jakości tłumaczeń za pomocą optymalizowanych parametrów w przypadku testowanych zbiorów. Przypuszczamy, że przyczyną mogą być błędy w przeprowadzanym badaniu (wynikające z masowego usuwania zbędnych składowych) oraz nieprawidłowe dostosowanie parametrów. Już wkrótce zostaną przeprowadzone gruntowniejsze badania w tym zakresie.