Czytelnia / Technologie tłumaczeniowe

Mając na myśli tłumaczenia ustne, raczej nie ma większych szans, by automatyczne tłumaczenia zastąpiły tłumacza dokonującego dyplomatycznego przekładu. Możemy wyobrazić sobie TM tekstu ustnego podczas różnych sytuacji (np. informacje telefoniczne, transakcje bankowe, komputerowe dane wejściowe), ale wydaje się niemożliwe, by automatyczne tłumaczenia mowy objęły swoim zasięgiem całą gamę rozmów międzyludzkich.

W przeszłości dochodziło do napięć pomiędzy zwolennikami narzędzi do tłumaczenia maszynowego a ich przeciwnikami. Obecnie coraz częściej widzimy, że tłumaczenie wykonywane z udziałem człowieka i tłumaczenie maszynowe współistnieją i będą współistnieć we względnej harmonii. W wielu przypadkach systemy TM otwierają nowe możliwości, których niestety nie można rozwinąć w tradycyjnych formach tłumaczenia: szkicowe wersje dla autorów piszących w języku obcym; tłumaczenia w czasie rzeczywistym napisów do filmów; tłumaczenia informacji z baz danych; tłumaczenia on-line stron internetowych itd.

Możemy spodziewać się więcej takich aplikacji, gdyż globalna sieć komunikacyjna stale się rozwija, a użyteczność i przydatność systemów TM staje się coraz bardziej powszechna, mimo iż teksty docelowe nie są perfekcyjne. W szerszym kontekście pojmowanie tego rodzaju technologii języka ludzkiego opartej na narzędziach pomocy do dwujęzycznego (wielojęzycznego) porozumiewania się jest bardziej adekwatne niż postrzeganie jej jako tylko systemów „tłumaczeniowych”.

--
W. John Hutchins jest autorem artykułów i książek o tematyce lingwistycznej, o wyszukiwaniu informacji, a w szczególności o tłumaczeniach maszynowych, głównie sondaży i dzieł historycznych – wiele z nich dostępnych jest na jego stronie internetowej. Jest on także aktywnym członkiem European Association for Machine Translation (przewodniczący w latach 1995-2004) oraz International Association for Machine translation (przewodniczący w latach 1999-2000).
Główne dzieła: “Machine Translation: Past, Present, Future” (Chichester: Ellis Horwood, 1986); “An Introduction to Machine Translation” [z Harold Somers] (London: Academic Press, 1992); Redaktor naczelny “MT News International” (1991-1997); opracował “Compendium of Translation Software” (2000 to the present) jak i “Machine Translation Archive” (2004 to the present); Redaktor naczelny “Early years in Machine Translation: Memoirs and Biographies of Pioneers” (Amsterdam: John Benjamins, 2000).