Czytelnia / Technologie tłumaczeniowe

TM i zapotrzebowanie na tłumaczenia w przyszłości

Internet jest siłą, która może w dużym stopniu kształtować rodzaj oprogramowania. Użytkownicy Internetu szukają informacji dostępnych i przechowywanych w różnych językach, a tłumaczenie jest właśnie środkiem, który umożliwia zdobycie tych danych. Wzrosną wymagania dotyczące ciągłego wyszukiwania informacji połączonego z systemami uzyskiwania i streszczania danych wzbogaconych o tłumaczenie. Rozpoczęto już badania nad możliwością wyszukiwania informacji w różnych językach, wielojęzycznymi streszczeniami, wielojęzycznym wytwarzaniem tekstów z baz danych - coraz bardziej realna staje się dostępność za kilka lat takich systemów na rynku i w Internecie.

Być może w przyszłości będzie mniej „czystych” systemów TM (komercyjne, on-line czy inne) na korzyść narzędzi komputerowych i aplikacji, w których jedną z części składowych będzie tłumaczenie automatyczne. Oprogramowania do tłumaczenia integracyjnego staną się dostępne nie tylko dla firm międzynarodowych, ale także dla każdego użytkownika komputera (obojętnie, czy będzie to komputer biurkowy, laptop czy podłączenie do sieci) lub innego urządzenia (telewizor, telefon komórkowy, notes elektroniczny itd.) połączonego z siecią komputerową. Nie musi to jednak oznaczać całkowicie końca systemów „czystego” TM, ale rozwój oprogramowania do tłumaczenia uwarunkowany zwiększającym się zapotrzebowaniem i wykorzystywaniem w „społeczeństwie informacyjnym” coraz bardziej innowacyjnych rozwiązań.

Jeżeli przekład przeznaczony jest do publikacji, musi mieć odpowiednią jakość, a w takim przypadku zarówno tłumaczenie z udziałem człowieka, jak i TM odgrywają znaczącą rolę. Tłumaczenie maszynowe jest opłacalne na dużą skalę i/lub w przypadku szybkiego tłumaczenia (nudnych) tekstów technicznych, (pełnych powtórzeń) podręczników na temat lokalizacji oprogramowania, a także wówczas, gdy koszty TM wraz z wkładem osobistym w przygotowanie i sprawdzenie lub koszty korzystania ze skomputeryzowanych narzędzi tłumaczeniowych (jednostki pracy itp.) są znacznie mniejsze niż w przypadku tradycyjnych metod tłumaczenia. Oczywiście tłumaczenie z udziałem człowieka jest (i zawsze pozostanie) lepsze w przypadku nie powtarzających się, wyszukanych lingwistycznie tekstów (np. z dziedziny literatury i prawa) czy jednorazowych tekstów na wyspecjalizowane tematy techniczne.

Ponadto jest prawdopodobne, że dostęp do serwisów internetowych oferujących niskiej jakości teksty docelowe pochodzące z TM lub z oprogramowań komercyjnych stworzy zapotrzebowanie na wysokiej jakości tłumaczenia wykonywane przez specjalistów, którzy będą musieli zdobyć wiedzę na temat urządzeń tłumaczeniowych.

Przy tłumaczeniach, w których jakość tekstu docelowego nie ma większego znaczenia, TM staje się często idealnym lub nawet jedynym rozwiązaniem. Na przykład, w przypadku przekładu dokumentu naukowego lub technicznego, który miałby być czytany wyłącznie przez osobę chcącą uzyskać ogólne informacje i/lub konkretne dane, TM zawsze będzie preferowanym sposobem przekładu.

W korespondencji biznesowej najprawdopodobniej kluczową rolę zawsze będzie odgrywać tłumaczenie z udziałem człowieka, szczególnie jeżeli treść tekstu jest poufna lub prawnie wiążąca. Jeśli chodzi o tłumaczenie listów osobistych, być może to właśnie systemy TM będą szeroko wykorzystywane; natomiast w przypadku tłumaczeń wiadomości elektronicznych są na razie jedynym rozwiązaniem