Czytelnia / Technologie tłumaczeniowe

Jedną z cech wyróżniających rynek europejski jest działalność firm zapewniających lokalizację dokumentacji i produktów (wiele z nich znajduje się w Irlandii), które mogą poszczycić się bogatym doświadczeniem zarówno w użyciu narzędzi pomocy, jak i systemów  TM.

Wiele firm posiada strony internetowe informujące o produktach i usługach. Coraz częściej, dzięki specjalistycznemu, szybko działającemu oprogramowaniu, np. IBM WebSphere są to strony dostępne w różnych wersjach językowych.

Badania TM

Badanie nad nowymi technikami związanymi z sieciami neuronowymi, przetwarzaniem równoległym, a w szczególności z korpusami językowymi cieszą się coraz większym zainteresowaniem. Do tych ostatnich zaliczamy: statystyczną analizę tekstu,, tłumaczenie maszynowe oparte na przykładach, system hybrydowy łączący tradycyjne zasady lingwistyczne z metodami statystycznymi itd. Prowadzone są również badania nad systemami dialogowymi i interaktywnymi systemami komputerowymi, w szczególności w celu tłumaczenia na języki nieznane oraz w obszarze tematów zastrzeżonych, również by zapewnić lepszą jakość tekstu docelowego. Przede wszystkim największym problemem akwizycji słownika (odwieczna przeszkoda w TM) są uwagi ze strony wielu grup badawczych, podczas gdy obszerne dotychczasowe źródła leksykalne i tekstowe (np. z LDC i ELRA) są z powodzeniem szeroko wykorzystywane.

Najbardziej innowacyjnym obszarem obecnych badań jest automatyczne tłumaczenie wypowiedzi ustnych. Tego rodzaju badania prowadzi ATR w Japonii, Uniwersytet Carnegie-Mellon (USA), Uniwersytet w Karlsruhe (Niemcy). Wszyscy badacze współpracują nad projektem (C-STAR consortium) w celu rozwoju niezależnych od rozmówcy systemów telefonicznego tłumaczenia w czasie rzeczywistym dla języków japońskiego, angielskiego i niemieckiego – poczynając od rezerwacji hoteli czy rejestracji transakcji. Do niedawna w Niemczech istniał ufundowany przez rząd projekt Verbmobil, który miał służyć rozwojowi przenośnych narzędzi pomocy w tłumaczeniach negocjacji biznesowych (niemieckich, japońskich, angielskich). Zrzeszał on wiele niemieckich grup uniwersyteckich, które przeprowadzały podstawowe badania. Tego rodzaju tłumaczenia ustne cieszą się dużym zainteresowaniem ale kilku obserwatorów sceptycznie podchodzi do kwestii rozwoju takich systemów w przyszłości. Jednakże wiele systemów TM zostało już wprowadzonych na rynek. Znajdują się wśród nich i takie, które zawierają tekst wyjściowy i docelowy w formie ustnej – tj. forma ustna rozmowy zamieniana jest na pisemną, a forma pisemna na ustną; wszystko opiera się na bazie zamiany tekstu w tekst.

Planowane przystąpienie państw Europy Centralnej i Wschodniej do Unii Europejskiej przyczyniło się do prac nad rozwojem TM i narzędzi tłumaczeniowych dla takich języków, jak czeski, polski, węgierski, słowacki, estoński i bułgarski – nie tylko po to, by wspomagać tłumaczenia zawieranych paktów czy innych dokumentów prawnych, ale również, by zapewnić lepszy dostęp do źródeł informacji. Należy przy tym nadmienić, że prowadzono również prace badawcze nad systemami do tłumaczenia języków mniejszości narodowych zamieszkujących Europę, takich jak Baskowie, Katalończycy czy Galisyjczycy w Hiszpanii, oraz do tłumaczenia języków „imigracyjnych”, do których należą języki hindi, bengali i gudżarati w Zjednoczonym Królestwie.

Wraz z coraz szerszym wykorzystaniem Internetu pojawiła się konieczność zmiany dotychczasowych systemów służących do tłumaczenia poprawnie sporządzonych dokumentów technicznych i naukowych, redagowanych następnie przez tłumacza, na systemy i pomoce tłumaczeniowe zaprojektowane do przekładu wyrażeń kolokwialnych (często niepoprawnie sformułowanych i błędnie zapisanych ). Pojawiają się one często w wiadomościach elektronicznych czy czatach, który nikt nie poddaje korekcie. Stare, lingwistyczne metody tłumaczeniowe oparte na regułach nie są prawdopodobnie w stanie poradzić sobie z tym problemem, dlatego możemy spodziewać się metod opartych na korpusie, które wykorzystują obszerną bazę danych dostępną w Internecie, by stworzyć podstawę przyszłych systemów dla takich aplikacji.