Czytelnia / Technologie tłumaczeniowe

Analiza kilku błędów w tekstach przetłumaczonych tłumaczeniem maszynowym

Aby zanalizować błędy w tekstach przetłumaczonych tłumaczeniem maszynowym, warto porównać to tłumaczenie z tłumaczeniem wykonanym przez tłumacza. Wybraliśmy artykuł z Le Monde Diplomatique, ponieważ jest to gazeta pierwotnie pisana w języku francuskim, a następnie tłumaczona na 17 innych języków. W tym przypadku porównamy tłumaczenia z języka francuskiego na angielski wytworzone przez Systran, Reverso i tłumacza.


Tekst źródłowy (Le Monde Diplomatique, September 2002)

Depuis le 11 septembre
2001, l'esprit guerrier qui
souffle sur Washington
semble avoir balayé ces
scrupules. Désormais
comme l'a dit le président
George W. Bush, "qui
n'est pas avec nous est
avec les terroristes".

Systran:

Since September 11, 2001, the
warlike spirit which blows on
Washington seems to have swept
these scruples. From now on, like
said it the president George W
Bush, "which is not with us is with
the terrorists". (37 words)
Reverso:
Since September 11, 2001, the
warlike spirit which blows on
Washington seems to have swept
(annihilated) these scruples.
Henceforth, as said it the president
George W. Bush, "which (who) is
not with us is with the terrorists".
(35 +2 words)
Tłumacz:
Since 11 September 2001 the
warmongering mood in
Washington seems to have swept
away such scruples. From that
point, as President George Bush
put it, "either you are with us or
you are with the terrorists." (36
words)

 


Pierwszą rzeczą, na którą należy zwrócić uwagę jest to, że tłumaczenie maszynowe jest metodą skupiającą się na języku źródłowym, podczas gdy tłumaczenie wykonywane przez człowieka dąży do zrozumienia języka docelowego. Tłumaczenia maszynowe są często niedokładne, ponieważ pobierają wyrazy ze słownika i stosują się do ograniczeń sytuacyjnych, ustalonych przez twórcę programu. W powyższych tłumaczeniach można dostrzec różne typy błędów.

Błędy, które zmieniają znaczenie leksemu

  • Słowa lub frazy, które być może są poprawne, ale które nie tłumaczą znaczenia w kontekście:

Oryginał: l'esprit guerrier
Systran: the warlike spirit
Reverso: the warlike spirit
Tłumacz: the warmongering mood

  • Wyrazy bez znaczenia:
Oryginał: comme l'a dit le président George W. Bush
Reverso: as said it the president George W. Bush
Tłumacz: as President George Bush put it

Chociaż tłumaczenie Reverso nie jest całkiem poprawne, tłumaczy comme na „as”, co w tym kontekście jest właściwym wyborem.