Czytelnia / Technologie tłumaczeniowe

Kolejną wadą pamięci jest to, że niezbędne dla skutecznego użytku jest przejście szkolenia, a nawet po nim minie sporo czasu zanim stworzy się rozbudowaną bazę danych, tzn. nowe pamięci nie będą natychmiastowym narzędziem oszczędzającym czas. W końcu, należy podkreślić, że programy pamięci komputerowej zostały zaprojektowane po to, aby zwiększyć jakość i wydajność procesu tłumaczenia, szczególnie w przypadku tekstów fachowych pisanych językiem niemetaforycznym i stałymi konstrukcjami gramatycznymi ale nie mają na celu zastąpić tłumacza.

Wniosek: Wpływ nowych technologii na tłumaczy

Długo dyskutowano nad tym, czy tłumaczenie maszynowe i tłumaczenie wspomagane komputerowo mogłyby zmienić tłumaczy w zwykłych edytorów, czyniąc ich mniej istotnymi od programów komputerowych. Strach przed tym doprowadził do pewnego odrzucenia nowych technologii ze strony tłumaczy, nie tylko z powodu prawdopodobnej utraty pracy i prestiżu zawodowego, ale również z powodu obawy przed spadkiem jakości produkcji. Niektórzy tłumacze zupełnie odrzucają tłumaczenie maszynowe, ponieważ wiążą je z poglądem, że tłumaczenie jest jedynie jednym z produktów handlowych opierających się na obliczeniach: inwestycja kontra zysk. Definiują oni tłumaczenie jako sztukę posiadającą swoje zasady estetyczne, nie mające nic wspólnego z zyskiem i stratą, a są raczej związani z pomysłowością i siłą wyobraźni. Dotyczy to jednak głównie specyficznych typów tłumaczeń, takich jak teksty literackie, gdzie polisemia, konotacja i styl odgrywają kluczową rolę. Oczywiste jest, że komputery nie mogłyby nawet zacząć zastępować tłumaczy przy takich tekstach. Nawet z innymi rodzajami tekstów nasza analiza ról i możliwości zarówno systemu MT, jak i CAT pokazuje, że żaden z nich nie jest wystarczająco dokładny, aby wyeliminować potrzebę ingerencji tłumaczy. Właściwie dokładniejszą nazwą tzw. „tłumaczenia maszynowego” byłoby również „tłumaczenie wspomagane komputerowo”.

Tłumacze powinni uznać i uczyć się korzystać z potencjału nowych technologii, co pomoże im być bardziej rygorystycznymi, konsekwentnymi i produktywnymi i nie czuć przy tym żadnego zagrożenia. Niektórzy ludzie pytają, czy nowe technologie stworzyły nowy zawód. Można byłoby uznać, że źródła dostępne tłumaczowi dzięki informatyce implikują zmianę relacji pomiędzy tłumaczem i tekstem, tzn. nowy sposób tłumaczenia, ale nie oznacza to, że jego rezultatem jest nowy zawód. Z pewnością widać jednak rozwój nowych potencjałów, co prowadzi do wskazania kilku głównych aspektów obecnego stanu. Tłumaczenie z pomocą komputera na pewno nie jest takie samo, jak praca samodzielna na papierze i z produktami papierniczymi, takimi jak tradycyjne słowniki, ponieważ narzędzia komputerowe zapewniają nam znacznie elastyczniejszą pracę z tekstem, niż zwykły odczyt w linii prostej. Co więcej, Internet, dzięki swojemu powszechnemu dostępowi do informacji i stałej komunikacji między użytkownikami, stworzył tłumaczom fizyczną i geograficzną swobodę, która w przeszłości była nie do pomyślenia. Dzielimy przekonanie, że tłumaczenie nie stało się nowym zawodem ale zmiany są widoczne i będą ewoluować. Tłumacze muszą zaakceptować nowe technologie i nauczyć się, jak maksymalnie je wykorzystać, aby zwiększyć wydajność i poprawić jakość pracy.