Czytelnia / Technologie tłumaczeniowe

Tłumaczenie komputerowe: obiektywne spojrzenie oraz podstawy obsługi

Carol Luttrell

tłum. Karol Kowalski

Źródło: www.accurapid.com

 

Tłumaczenie komputerowe (ang. Machine Translation, MT) to doskonały partner technologiczny służący do przetwarzania informacji, oszczędzający w odpowiednich warunkach czas i pieniądze. Podobnie jak w każdym partnerstwie, tak i w tym przypadku należy jasno zdefiniować poszczególne role, obowiązki oraz odpowiedzialność. W tym układzie człowiek-maszyna w większej mierze odpowiedzialność spoczywa na komunikatorze technicznym. Dostępnych jest wiele systemów tłumaczeniowych. Podczas szukania systemu, który spełniałby Twoje oczekiwania należy wziąć pod uwagę między innymi cel tłumaczenia, jego odbiorców, rozmiar dokumentu oraz pożądaną jakość. Pomimo wysokiego stopnia zaawansowania dostępnych obecnie na rynku systemów, do wykonania korekty niezbędny jest człowiek.

JEDEN ŚWIAT, WIELE JĘZYKÓW

Przemysł tłumaczeniowy rozwija się w tempie od 15 do 20 procent rocznie, głównie dzięki dwóm siłom: rynkowi światowemu, jego marketingowi oraz wymogom prawnym, a także dzięki Internetowi i jego w coraz większym stopniu globalnym oraz zróżnicowanym językowo użytkownikom.(1.5) Te dwie „siły” oddziałują na komunikatory techniczne.

Tłumaczenie komputerowe (MT) to niezastąpiony partner oprogramowania komputerowego. Jak w każdym innym partnerstwie, tak i w tym przypadku, każdy musi mieć realne oczekiwania w

stosunku do tego, co można osiągnąć oraz do możliwych ról i zakresu odpowiedzialności. W przypadku komunikatora technicznego oraz tłumaczenia komputerowego jednym z partnerów jest człowiek, drugim zaś komputer. Wydajność komputera zależy od wkładu człowieka.

Co to jest tłumaczenie komputerowe (MT)?

Tłumaczenie komputerowe w szerszym kontekście to wykorzystanie komputera do tłumaczenia tekstu z jednego języka (np. hiszpańskiego, chińskiego) na inny.

Stworzenie tłumaczenia doskonałego było jednym z pierwszych celów informatyki, ale cel ten nadal nie został osiągnięty.(3.6) Realnie rzecz biorąc, nigdy się to nie uda, gdyż komputer nie posiada wymiaru ludzkiego wymaganego do odpowiedniego radzenia sobie z subtelnymi niuansami języka naturalnego. Jednakże wiele produktów, które są w stanie uzyskać zadowalający poziom jakości i dokładność tłumaczenia, dostępne są w opłacalnych wersjach.

Jak działa tłumaczenie komputerowe (MT)?

Oprogramowanie tłumaczeniowe przekształca teksty w języku naturalnym z języka źródłowego na język docelowy. Języki zostały dobrane w pary (np. japoński na francuski, rosyjski na niemiecki). Ogólnie rzecz biorąc, oprogramowanie analizuje zdanie w jednym języku i buduje zdanie o tym

samym znaczeniu w drugim języku wykorzystując różne rodzaje logiki i różne sposoby podejścia do tłumaczenia.(1) Program poszerza swój zasób słów dzięki specjalnym słownikom tworzonym na zamówienie.(2)

Programy tłumaczeniowe dostępne są na rynku oprogramowania w cenie poniżej 100 USD, jednak Twoja firma będzie musiała zapłacić dużo więcej za droższy system. Możesz także korzystać z darmowych tłumaczeń w Internecie. Dostajesz to, za co płacisz. Droższy pakiet zapewni Ci wyższą jakość tłumaczenia. Także tańszy bądź darmowy program tłumaczący może okazać się odpowiedni, jeśli wykona to, czego od niego oczekujesz.