Czytelnia / Technologie tłumaczeniowe

  • Rico Pérez, C. (2001b):"Reproducible Models for CAT Tools Evaluation: A User-oriented Perspective," in Translating and the Computer 23, London: Aslib.
  • Freivalds, J. (2001) :"Calculating Return on Localization," Multilingual Computing and Technology, 12, 4.
  • Sprung, R. C. (2000) (ed.): Translating into Success. Cutting-edge strategies for going multilingual in a global age. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.

 

Aneks: Narzędzia w zarządzaniu projektem w tłumaczeniu

Rozdział ten zawiera linki do głównych narzędzi w zarządzaniu projektem, nie wyczerpuje informacji na ten temat, lecz służy tym, którzy chcieliby prowadzić dalsze badania. Podaję tutaj zarówno narzędzia, jak i sprzedawców oprogramowania. Krótki opis każdego z nich zamieszczam poniżej:


Bowne Global Solutions
Opis: Firma uznaje się za „dostawcę szerokiego zakresu globalnych rozwiązań i technologii”. Do klientów firmy należą: Diagnostics, Oracle, IBM, Corell and Disney Interactive i wielu innych. Lista produktów i usług obejmuje rozwój treści, przez lokalizację projektu wielojęzycznego, do wielu narzędzi oprogramowania służących nadzorowaniu projektów tłumaczeniowych.
URL: http://www.bowneglobal.com (11 lipca 2002)

Customer pro-file
Opis: Adresatem tego programu jest tłumacz zatrudniony na umowę-zlecenie, który chce pracować w sposób prosty i niedrogi. Cechy programu to między innymi: menadżer klienta, fakturowanie, centrum raportowania, słownictwo, planowanie, okno wiadomości, książka telefoniczna.
URL: http://www.landsw.com/translators.htm (11 lipca 2002)

Idiom
Opis: Styl oferuje oprogramowanie i usługi dla przedsiębiorstw globalnych. Do klientów należą: Charles Schwab, General Electric and Travelocity.com. Usługi tej firmy są skierowane przede wszystkim na „zwiększanie sukcesu globalnego”. Idiom's WordlServerTM jest siecią oferującą „najbardziej zaawansowaną technologię tłumaczeniową”, włączając pamięć tłumaczenia: Déjà vu.
URL: http://www.idiomtech.com/ (11 lipca 2002)


Knowledge Ability: Working by WireTM (White Papers)
Opis: To firma należąca do Zjednoczonego Królestwa świadcząca usługi w konsultowaniu i kształceniu w dziedzinie wirtualnej pracy, wiedzy o zarządzaniu oraz pracy w sieci. White Papers zawierają “Managing Virtual Teams over the Internet” “Trust in Virtual Teams” oraz “Team Knowledge Management” i wiele innych.
URL: http://www.knowab.co.uk/wbwpapers.html (11 lipca 2002)

LinguaForum
Opis: Oferuje tłumaczenie, lokalizację, publikacje elektroniczne oraz zarządzanie projektem w 80 językach.
URL: http://www.linguaforum.com/content/index.html (11 lipca2002)

LTC Organiser
Opis: Oprogramowanie systemu kontroli, które wspiera oraz ułatwia zarządzanie wielojęzycznymi projektami tłumaczeniowymi. Łączy ono dostęp do klienta i baz danych tłumacza z charakterystyczną cechą zarządzania przekładem oraz nadzoruje postęp poprzez nagrywanie i archiwizowanie wprowadzonych przez każdego członka zespołu danych, na każdym etapie projektu.
URL: http://www.langtech.co.uk/eng/organiser/index.asp (11 lipca 2002)