Czytelnia / Technologie tłumaczeniowe

Zwykle określa się to jako badanie realności, a głównym zadaniem jest tutaj zbieranie informacji o wszystkich jednostkach zaangażowanych w projekt, wspólnikach, tak by menadżer miał jasny obraz środowiska, w którym projekt będzie się rozwijał i sposobu, w jaki na nie wpłynie. Do udziałowców należą: wymagania klientów [1], struktura organizacyjna, wymagania rynku, konkurencja, nowa technologia, zasady oraz cykl ekonomiczny. Czynniki te należy wziąć pod uwagę, jeśli tłumaczenie ma zostać pomyślnie zakończone i dostarczone klientowi.

W czasie przygotowywania studium wykonalności, zadaniem menadżera projektu jest zebranie informacji o:

 • roli przekładu
 • środowisku tłumaczenia
 • okresie użytkowania
 • budżecie
 • standardach i specyfikacjach formatu
 • realnych wymogach
 • rozwoju w przyszłości
 • zapewnieniu jakości (czy zachodzi potrzeba zastosowania ISO 9000?)
 • stosowanej technice
 • zasobach firmy
 • dostępności zespołu
 • przestrzeni biura i dostępnego sprzętu
 • dotrzymywaniu terminów
 • stawianych przez klienta warunkach oraz ocenie ich realizacji
 • wymaganych szkoleniach oraz ewentualnych ustaleniach dotyczących finansów, osób oraz oczekiwań
 • usług poza biurem oraz ograniczeń logistycznych
 • rentowności innych projektów realizowanych jednocześnie
 • wyceny za słowo lub za godzinę; przy wycenie za słowo, należy upewnić się, że policzone zostały wszystkie wyrazy! [2]

Mając wyżej wymienione informacje, warto oszacować alternatywne możliwości dotyczące: czasu (czy jest możliwe, że projekt zostanie szybciej wykonany?); kosztów (czy można zredukować koszt?); jakości (czy można obniżyć i tak dostosować poziom jakości, by projekt został zaakceptowany przez klienta i był jednocześnie opłacalny oraz szybciej realizowany?) oraz pod względem środków (które części projektu mogą być realizowane automatycznie?) (Burke, 40-46).

--

[1] European Translation Platform (ETP) wydała dokument roboczy określający ujęte w kontrakcie relacje między tłumaczem a klientem, gdzie lista odpowiedzialności klienta może służyć jako punkt wyjścia przy określeniu wymagań. Menadżer projektu może zwrócić się z prośbą do klienta o dostarczenie materiałów, jak również informacji dotyczących produktu, dzięki czemu menadżer jest w stanie ocenić potrzeby klienta. Dokument ETP jest dostępny na stronie: http://www.jtpunion.org/english/Translation_platform.htm (11lipca 2002). Natomiast dokument ITI jest dostępny na stronie: http://www.iti.org.uk/pages/news.cgi (11 lipca 2002), oraz zaleca się go wszystkim zlecającym tłumaczenie, odkąd stosuje się tzw. „regułę kciuka”, by uzyskać najodpowiedniejszą wersję tłumaczenia.

[2] 2 Zanim obciąży się klienta, należy rozważyć kilka aspektów. Przykładowo, liczenie słów podczas tłumaczenia strony internetowej wydaje się zadaniem skomplikowanym i żmudnym. Może ona zawierać pliki graficzne, słowa w oznacznikach lub kursywie. Powinno się również zwrócić uwagę na to, czy klient ponosi koszt tłumaczenia, czy także jego weryfikacji. Przy naliczaniu opłaty należy sprawdzić sekcję: Newcomers/Payment practices na stronie Transfref: http://www.transref.org ) (11 lipca 2002). Jest to portal przeznaczony dla tłumaczy zainteresowanych technologią przekładu, profesjonalnie stworzony, kontrolowany i aktualizowany.