Czytelnia / Technologie tłumaczeniowe

Jak to zostanie przedstawione w kolejnych rozdziałach, właściwy wpływ danych z tłumaczeń ma zasadnicze znaczenie dla zarządzania projektem do tego stopnia, że w pewnych sytuacjach translacja wchodzi w skład tzw. Info Cycle (Lockwood, 1998). Odnosi się to szczególnie do przekładów z dziedziny oprogramowania i sprzętu komputerowego, telekomunikacji oraz przemysłu samochodowego. Informacja krąży w spójnym środowisku, w cyklu rozpoczynającym się od rozwoju, poprzez dostawę, konsumpcję oraz aktualizację, powracając znów do rozwoju. Pod tym względem tłumaczenie ma swój udział w przepływie informacji, jest jej istotnym komponentem, nigdy już nie oddzielanym od całego procesu.

Przebieg tłumaczenia a środowisko operacyjne

Aktualne tendencje w dziedzinie języka wskazują na to, że nowe metody wprowadzane do zarządzania informacją przenikają do świata tłumaczeń. Pod tym względem inżynieria informacji przekształca procedury w kierunku zarządzania zależnościami, odkąd to złożoność tworzenia dokumentacji „skłania nas do porzucenia perspektywy rozwoju produktu, marketingu, komunikacji, pisma technicznego, tłumaczenia oraz wsparcia produktu” (Hofmann i Mehnert, 60). Cykl zarządzania projektem tłumaczeniowym należy wówczas stosować zgodnie z wymogami produkcji w większym środowisku, które obejmuje wielojęzyczną wersję zarządzania informacją w formie obiektów informacji (IO). Według Hoffmana i Mehnerta IO jest zbiorem informacji identyfikowanym jako jednostka i definiowanym poprzez cel komunikacji, adresata, jednostkę biznesową, którą reprezentuje (linię produktów oraz funkcję wcielania), dostarczaną informację (w specyficznym formacie dla określonych odbiorców) oraz pewnych restrykcji związanych z publikacją (61).

Zakładając, że tłumaczenie jest najistotniejszym elementem w cyklu informacji, która operuje obiektami translacji, skoncentruję się najpierw na odcinku cyklu dotyczącego translacji, co opisuje wykres nr 1.

 


 Cykl projektu tłumaczeniowego rozpoczyna się Prośbą o wycenę oraz złożeniem zamówienia. Wówczas menadżer projektu otrzymuje proponowaną cenę za przetłumaczenie każdego znaku (w tym: materiał reklamowy, informator użytkownika, instrukcja, ulotka, strona internetowa itd.), przy czym reakcją natychmiastową jest określenie oczekiwań klienta, ocena zewnętrznych i wewnętrznych ograniczeń, które mogłyby naruszyć cykl funkcjonowania projektu, oraz oszacowanie alternatywnych rozwiązań i możliwości.