Czytelnia / Technologie tłumaczeniowe

Przegląd narzędzi QA wspomagających tłumaczenie

Andrei Gerasimov

tłum. Monika Minorowicz

Źródło:

 

Wstęp

Oprogramowanie do kontroli jakości tłumaczeń (Translation Quality Assurance software, w poniższym tekście określane jako narzędzie TQA), porównuje dwujęzyczne segmenty tekstów oryginalnych i tłumaczonych (zapisanych w plikach .doc, .rtf, oraz .ttx) w celu wykrycia błędów w przekładzie. Błędy te obejmują: niekonsekwentne użycie terminologii, terminy, które zostały przetłumaczone niezgodnie z glosariuszem, pominięcia, dosłowne przetłumaczenie segmentów z języka źródłowego na docelowy, błędy w interpunkcji, formatowaniu, znacznikach, użyciu wielkich liter, wartości liczb oraz błędy w przekładzie nie dających się przetłumaczyć zdań.

Celem niniejszego badania jest porównanie trzech najbardziej znanych narzędzi TQA, ukazanie ich mocnych i słabych stron, a w efekcie pomoc tłumaczom, menadżerom projektów oraz weryfikatorom w wyborze najlepszego oprogramowania.

Ograniczenia narzędzi TQA

Istnieją liczne ograniczenia wynikające z używania narzędzi TQA; oto niektóre z nich:

·        Narzędzia TQA nie wykrywają błędów wynikających z niepoprawnego (bądź niekompletnego) zrozumienia tekstu źródłowego, ubogiej stylistyki lub niewłaściwego wyboru w zakresie stylu języka.

·        Korekta terminologii, dokonywana przez narzędzia TQA, jest ograniczona używanym glosariuszem.

·        Narzędzia TQA, „nie rozumiejąc” różnic w gramatyce języka źródłowego i docelowego, wykrywają często fałszywe błędy (np. w interpunkcji oraz w użyciu wielkich liter). Jak będzie można zauważyć w dalszej części badania, jedynym narzędziem posiadającym inne ustawienia językowe jest QA Distiller (Quality Assurance Distiller.

·        Chociaż narzędzia porównujące zakładają poprawność tekstu źródłowego, niestety często występują w nim błędy. Poprawienie błędu przez tłumacza w tekście źródłowym (np. niepoprawne użycie wielkiej litery lub błąd interpunkcyjny) może skutkować w wykryciu błędu fałszywego przez narzędzie TQA.

Narzędzia TQA zawsze traktują niekonsekwentne użycie terminologii jak błąd. Uważam jednak, że jedynie terminologia fachowa wymaga konsekwencji w tłumaczeniu. Chcąc poprawić styl i czytelność tekstu, zdania ogólne mogą być przetłumaczone w inny sposób. Nawet te same zdania, w zależności od kontekstu, mogą wymagać zupełnie innego tłumaczenia.