Czytelnia / Technologie tłumaczeniowe

4. Podsumowanie

Globalizacja gospodarcza i oprogramowania są nierozerwalnie związane oraz współzależne. Ta druga jest zarówno następstwem, jak i głównym czynnikiem wpływającym na pierwszą. Dzisiaj nie można by sobie wyobrazić funkcjonowania  e-handlu w tak dużym zakresie bez wsparcia zglobalizowanego oprogramowania komputerowego. Użytkownicy muszą mieć możliwość posługiwania się oprogramowaniem i sprawnego korzystania z jego funkcji. Obecnie standardem jest odpowiednio skonstruowane oprogramowanie, które działa bez zarzutu w różnych środowiskach. To właśnie ta rzeczywistość wpływa na rozwój branży globalizacji oprogramowania. Firmy produkujące oprogramowania umiędzynaradawiają i lokalizują swoje produkty, ponieważ jest to po prostu opłacalne.

Bibliografia

Cynthia Cantu (1997). Virtual Teams [Zespoły wirtualne], CSWT Papers, Centrum studiów nad pracą zespołową, Uniwersytet North Texas.

Zespoly wirtualne: Jak pracują. Wywiad z Arvindem Malhotrą, profesorem wydziału Technologii Informacyjnej w UNC-Chapel Hill's Kenan-Flagler School of Business, autorstwa dziennikarza Jonathana B. Coxa, opublikowany 23.04.2003r. w The News & Observer (Raleigh, NC).