Czytelnia / Technologie tłumaczeniowe

Jako część procesu lokalizacji, przeprowadzamy serię testów w celu sprawdzenia jakości przetłumaczonych wersji. Test weryfikacji globalizacji (z ang. Globalization Verification Test - GVT) zapewnia wczesną weryfikację przekładalności oraz możliwości przeprowadzenia globalizacji w czasie testowania funkcjonalności produktu, długo przed następnym krokiem, weryfikacyjnym testowaniem tłumaczenia. Krótko mówiąc, GVT zapewnia, iż produkt źródłowy poprawnie działa w zlokalizowanym systemie operacyjnym. W późniejszych etapach, próbne wersje produktu źródłowego wykorzystywane są w celu sprawdzenia czy występują skrócenia, zniekształcenia znaków czy ograniczenia przestrzeni.

Na końcu, za pomocą testu weryfikacji tłumaczenia (Translation Verification Test - TVT) przeprowadza się właściwy test jakości zlokalizowanej wersji. Etap ten wymaga ścisłej współpracy zespołu rozwojowego i testerów tłumaczeń. Najlepiej byłoby, gdyby testy były wykonywane w państwie, w którym przetłumaczony dokument będzie używany. Sytuacja tak wygląda, ponieważ trudno jest utworzyć określone dla danego kraju środowisko testowania w innej części świata. Jeśli planowane jest przeprowadzenie testu w danym kraju (zaleca się użycie najlepszych technik testowania), osoba testująca musi wcześniej dobrać odpowiedni sprzęt komputerowy do wymagań oprogramowania oraz zaplanować czas instalacji i sprawdzenia sprzętu. Z drugiej strony, jeśli test ma przebiegać w laboratorium badawczym, tamtejsi programiści powinni upewnić się, czy zainstalowano odpowiedni sprzęt testujący, a także, czy wszyscy testerzy mają dostęp do narzędzi wymaganych przy zmianie informacji źródłowej w razie potrzeby, na przykład, gdy źródłowy zestandaryzowany nadrzędny język znaczników (z ang. Standard Generalized Markup Language - SGML) podlega tłumaczeniu i przekształceniu w kilka formatów wyjściowych oraz w jednym z otoczeń zostanie wykryty błąd. W takiej sytuacji należy rozwiązać problem tkwiący w zestandaryzowanym nadrzędnym języku znaczników (SGML), a nie w formacie wyjściowym. Testerzy tłumaczeń wyposażeni są w laptopa z zainstalowanym narzędziem TranslationManager, dzięki czemu jakiekolwiek zmiany będzie można bezpośrednio przenieść do pamięci tłumaczeń. Posiadają również specjalne testy, które przygotowywane są wcześniej, by umożliwić pełną koncentrację na ich przebiegu.


3.2. Zespoły


Ludzie, którzy przyczyniają się do postępowania globalizacji, są jej istotnym elementem. Należą do nich m.in. inżynierzy pracujący nad internacjonalizacją, lokalizatorzy oprogramowania, testerzy oraz menedżerowie projektów. Praca nad globalizacją oprogramowania jest rozdzielona między grupy pracowników, zwane zespołami wirtualnymi.

W przeszłości ludzie musieli fizycznie znajdować się w tym samym miejscu, aby uznać, że razem pracują. W dzisiejszych czasach nikt już nie musi przebywać w jednym miejscu, by móc współpracować. Przez zespoły wirtualne rozumie się „grupy pracowników rozproszonych po różnych krajach i firmach, którzy razem pracują, mając rzadki kontakt 'twarzą w twarz'”. To, co na początku uważano za pojęcie naciągane, przeszło wszelkie oczekiwania dzięki swoim wiernym zwolennikom, a stało się to w ciągu ostatnich 10 lat. Pojęcie zespołu wyraża dużo więcej niż tylko podzielanie tych samych pomysłów dotyczących rozpoczęcia projektu. Opiera się na wzajemności i współzależności. Jeden członek zespołu nie jest w stanie ukończyć części projektu bez pozostałych, a każdy z elementów projektu jest jak droga dwukierunkowa. Innymi słowy, to poczucie współzależności poszerza i wzbogaca doświadczenie zawodowe.