Czytelnia / Technologie tłumaczeniowe


Dwa kluczowe działania programistów mają bezpośredni wpływ na cenę tłumaczenia: wczesne i częste kontakty z centrami tłumaczeń oraz wybieranie odpowiednich narzędzi do opracowania autorskiego. Wszystkie pliki przesłane do naszych centrów tłumaczeń muszą być zweryfikowane pod kątem narzędzi wewnętrznych, aby upewnić się, czy można je przetłumaczyć bezbłędnie lub bez zbędnych kosztów.

Jesteśmy dumni z naszego planowania i dobrej komunikacji z innymi zespołami, które zapewniają, że centra tłumaczeń nie są zaskoczone spóźnionymi plikami źródłowymi, niezapowiedzianym znacznym wzrostem ilości materiału, błędami w plikach oraz nieprzewidzianymi przesyłkami po interfejsie użytkownika lub wstrzymaniu dokumentacji systemu. Korzystamy z systemu sprawozdawczego, który ma za zadanie dopilnować, by komunikacja ze wszystkimi osobami zajmującymi się lokalizacją oprogramowania była szybka i skuteczna, przede wszystkim w związku z pytaniami dotyczącymi materiału źródłowego. Odpowiedzi na te pytania nadawane są do twórców, jak również wszystkich pozostałych tłumaczy zaangażowanych w projekt. Zapobiega to ponownemu zadawaniu tych samych pytań.

W cyklu planowania ważne jest, aby określić zalety właściwego tłumaczenia. Obejmuje to ustalenie dostępności jakiegokolwiek źródła anglojęzycznego (z wcześniejszych wersji danego produktu lub innych podobnych), które może być ponownie wykorzystane oraz dostępności właściwej pamięci tłumaczeniowej. Rozważa się także konieczność przetwarzania źródła (dla wyjść zwielokrotnionych). W końcu nadszedł czas na wyjaśnienie nowych terminów dotyczących produktu. Zbyt często zostawia się terminologię na koniec cyklu opracowywania, co powoduje wzrost kosztów lub opóźnienia. Wprowadzamy terminologię opisującą narzędzia i procesy, jesteśmy odpowiedzialni za jej obróbkę oraz zapewnienie wszystkim tłumaczom dostępu do zatwierdzonych glosariuszy.

Jednym z istotnych elementów jest proces lokalizacji przy użyciu TranslationManager, prawnie zastrzeżonego narzędzia zarządzania pamięcią tłumaczeniową. Tak jak inne narzędzia (Trados® Freelance™, Atril Déjà Vu, STAR Transit, SDLX™, wymieniając tylko kilka z nich) ostatnio dość popularny wśród członków społeczności lokalizacji oprogramowania, TranslationManager stworzony przez IBM do tłumaczenia Interfejsu Użytkownika (z ang. UI - User Interface) oraz publikacji tego koncernu.

IBM TranslationManager jest systemem tłumaczeń wspomaganych komputerowo (z ang. CAT - Computer-Assisted Translation), który automatyzuje powtarzające się zadania, zwalniając z tego profesjonalnego tłumacza, który może zająć się trudniejszymi kwestiami wymagającymi oceny eksperta. TranslationManager pomaga zmniejszyć czas oczekiwania na tłumaczenie oraz zredukować jego całkowite koszty. Umożliwia tłumaczowi skuteczne opanowanie dużej ilości materiału, eliminując większą część nieodłącznej przy tłumaczeniu, nużącej pracy. TranslationManager współpracuje z językami z jednobajtowym i dwubajtowym zestawem znaków oraz z językami o dwukierunkowych skryptach, takimi jak arabski czy hebrajski. W przypadku języków z dwukierunkowym zestawem znaków, ogólny widok tekstu przebiega horyzontalnie od prawej strony do lewej, ale liczby oraz tekst w języku angielskim i innych językach, w których pisze się od lewej strony do prawej, są napisane również od lewej do prawej.