Czytelnia / Technologie tłumaczeniowe

2. Dlaczego globallizujemy nasze oprogramowanie?

IBM, w trakcie opracowywania technologii, wcześnie zdał sobie sprawę z wagi obecności na rynkach zagranicznych. Oprogramowanie dostępne w języku użytkownika, które działa w zlokalizowanym systemie operacyjnym zapewnia mu dużą wygodę oraz stanowi ogromną zaletę na konkurencyjnym rynku. Przy przewadze języków innych niż angielski, dobrym zmysłem handlowym jest po prostu kierowanie się na konkretne rynki.

Jako pionier w dziedzinie globalizacji zarówno gospodarczej, jak i oprogramowania, IBM zawsze wyróżniał produkty, z których można korzystać na całym świecie. Powód – większa część dochodu firmy pochodzi spoza krajów anglojęzycznych. Wielonarodowe przedsiębiorstwa chcą wprowadzać jednolite rozwiązania, z których można korzystać na całym świecie. W niektórych krajach prawo nie daje wyboru tym, którzy chcą prowadzić tam interesy.

Wizja IBM stanowi podsumowanie naszego podejścia do globalizacji oprogramowania: „Użytkownik może mieć dostęp do serwera z jakiegokolwiek miejsca na świecie, używając języka wedle wyboru, pracując z programami oraz komunikując się z innymi użytkownikami w wybranym języku i konwencjach kulturowych”. Kierunek ten obierany jest jako strategiczny cel wprowadzenia wszechstronnych i stałych rozwiązań, by sprostać oczekiwaniom klientów na całym świecie.

Z kolei ta wizja prowokuje zbiór wymogów będących punktem odniesienia dla wdrożenia stałych rozwiązań „od końca do końca” w grupie języków z zapleczem kulturowym. Są wśród nich wymogi struktury globalizacji oraz ogólnoświatowa dostępność wszystkich języków, na ogół równoczesna z wprowadzeniem na rynek amerykański produktów anglojęzycznych.

3. Wdrażanie

Obecny proces wdrażania globalizacji dotyczy kilku aspektów. Na początku omówimy poszczególne elementy, takie jak działania, które musimy rozpocząć oraz narzędzia, za pomocą których tego dokonamy. Następnie zwrócimy się do ludzi, którzy naprawdę przyczyniają się do tworzenia globalizacji, do zespołu projektowego.


3.1. Narzędzia i procesy

Każdego roku IBM tłumaczy miliony informacji o produktach w ponad 30 centrach tłumaczeń na całym świecie. Infrastruktura ta rozwija się już ponad 25 lat, aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na dobrej jakości oprogramowanie zlokalizowane. Jako prawdziwy pionier w dziedzinie lokalizacji oprogramowania, IBM szybko odkrył potrzebę tłumaczeń tego rodzaju, zupełnie innych niż tradycyjne przekłady dokumentów, i przygotował do wdrożenia niezbędne procesy oraz wytyczne.

Proces wprowadzony przez IBM obejmuje centralne biuro informacyjne do spraw napływających plików źródłowych. Zanim materiał zostanie poddany tłumaczeniu na całym świecie, cały musi przejść kontrolę jakości pliku. Powstają foldery projektów pamięci tłumaczeniowej oraz następuje liczenie słów angielsko-angielskich w celu otrzymania pochodnej delty.