Czytelnia / Technologie tłumaczeniowe

§8. Gdyby w miejsce napędu ręcznego został użyty napęd elektryczny, wszystkie powyższe operacje mogłyby zostać wykonane przy pomocy przycisku. Przy naciśnięciu klawiszy z pierwszą literą tłumaczonego słowa na specjalnej klawiaturze, taśma automatycznie wskazuje przez aparat fotograficzny wymaganą kolumnę na linii przesłony 6. Gdy zostanie naciśnięty klawisz z drugą literą tłumaczonego słowa, taśma automatycznie umieszcza przed przesłoną 6 pierwsze słowo rozpoczynające się tymi dwoma literami. Trzeci klawisz umieszcza przed przesłoną 6 pierwsze słowa, które rozpoczynają się kombinacją tych trzech liter, itd. Następnie naciśnięcie specjalnego klawisza sprawia, że taśma obraca się wolno aż do momentu, w którym żądana linijka zostaje zaznaczona, w końcowej fazie przycisk “stop” umożliwia sfotografowanie i logicznego oznakowanie. W celu weryfikacji przed wydrukiem znaków logicznych i sfotografowaniem linijki, niezbędne jest automatyczne wyświetlenie zaznaczonej linijki poprzez szkło powiększające.
Następnie specjalny klawisz robi zdjęcie i przesuwa tłumaczenie o linijkę wyżej. Narzędzie jest gotowe do przetwarzania następnego słowa. Dalsze udoskonalenia maszyny - patrz §28–31 w niniejszym opisie.

§9. Rozmiary powierzchni pola słownikowego są następujące: dla linijek w 6 językach – 10 cm długości i 1 cm wysokości dla czterech linijek – 20 m² może pomieścić 80,000 rdzeni. Przy tych wymiarach powierzchnia przedniej strony będzie wynosić od 2 do 4 metrów.

§10. Aby pokazać jak wielka jest liczba 80,000, przyjrzyjmy się następującym przykładom: we wszystkich swoich dziełach Lew Tołstoy użył 12,000 rdzeni; wykształcona osoba używa w rozmowie około 2,000 rdzeni; język rosyjski liczy w sumie 180,000 rdzeni (łącznie z historyzmami     i wyrazami przestarzałymi); język angielski ma 200,000 rdzeni (które są i były w użyciu); specjalistyczny magazyn techniczny używa 3,000 rdzeni.

§11. Aby ułatwić szukanie żądanej linijki w polu słownikowym, z przodu przesłony jest zamocowane silne szkło powiększające, które automatycznie odsuwa się na bok podczas robienia zdjęć.

§12. Jak musi być przygotowany słownik zanim zostanie przeniesiony do pola słownikowego?
1. Synonimy są wypisane na ile to możliwe w rzędach, np:

speak          говорить, разговаривать         parler, causer                sprechen (mówić)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
swift           быстрый, скорый                   rapide,vite, soudain        schnell (szybki)

2)    Homonimy są wymienione z wyjaśnieniem znaczenia w nawiasach okrągłych
 [angielskie tłumaczenia są dodane w nawiasach kwadratowych], np.:5
коса (песчана)    [spit (of sand)] (mierzeja)
коса (девичья)    [(maiden’s) plait] (warkocz)
коса (для косьбы)    [(farmer’s) scythe] (kosa)
перевод (по службе)    [transfer (of duty)] (przekazanie)
перевод (сочинени)    [translation (writing)] (przekład)
перевод (денежный)    [remittance (monetary)] (przekaz)
перевод (стрелки)    [transfer (of switches)] (przełączenie)
перевод (снимательной картинки)    [transfer (of decal)] (przerysowanie)

Uwaga: Homonimy mogą występować tylko w słowniku, z którego wykonywane jest tłumaczenie.

§13. Porządek przetwarzania tekstu ustala bezpośrednio maszyna.
Powstający z maszyny tekst ma formę kilku kolumn; z których, przyjmijmy, jedna na prawo jest kolumną logicznej analizy składniowej, podczas gdy pozostałe (zgodnie z ilością języków) są kolumnami obejmującymi podstawowe formy słownikowe zaznaczone przez aparat z pola słownikowego.