Czytelnia / Technologie tłumaczeniowe

Z otrzymanego w ten sposób tłumaczenia na dwóch połączonych lub sklejonych taśmach z kolumnami sfotografowanych słów i umownymi znakami logicznej analizy składniowej osoba pisząca na maszynie zapisuje spójny tekst. Najpierw jest on przekazany specjalnemu korektorowi, który nadaje słowom formę odpowiednią dla znaków umownych logicznej analizy składniowej, a następnie, po zapisaniu, zostaje oddany redaktorowi stylistycznemu do edycji końcowej.  

Przedmiot  wynalazku
Maszyna do selekcji i zapisu maszynowego słów podczas tłumaczenia z jednego języka na drugi lub kilku innych jednocześnie, składająca się z taśmy (2) wyposażonej w kolumny z naklejonymi na nią słowami w różnych językach i perforacje służące pozycjonowaniu potrzebnego słowa lub słów naprzeciw przesłony na blacie, nad którą znajduje się aparat fotograficzny ustawiony w celu rejestracji na światłoczułej kliszy podstawowego słowa wraz z szeregiem jego odpowiedników w obcych językach; obok umieszczona maszyna do pisania wyposażona w dodatkowe klawisze do zapisu na taśmie papierowej znaków umownych wzdłuż sfotografowanego słowa.
 
Ekspert i edytor  A.G.Bremzen

4. DODATKOWE OBJAŚNIENIA
Do wniosku patentowego Troyanskii dołączył dużo bardziej szczegółowe objaśnienie swojego wynalazku. Poniżej przetłumaczony w całości tekst przedrukowany Bel’skaya et al. (1959: 35–39).