Czytelnia / Technologie tłumaczeniowe

9. O użyciu synonimów, idiomów i homonimów

Całe grupy synonimów są dostarczane przez samą maszynę z jej pola słownikowego
i są drukowane w taki sposób, że edytor musi tylko wykreślać niepotrzebne synonimy.
Idiomy… są albo zastępowane przez nieidiomatyczne wyrażenia, albo pozostają nieprzetłumaczone i w ten sposób pojawiają się niezmienione w obcych językach, albo zostaje (ostatecznie) wybrany odpowiedni idiom z języka docelowego.

Nie ma oczywiście innych sposobów. W każdym procesie tłumaczenia tłumacz pracujący w języku oryginału zaznacza zwłaszcza te miejsca, w których pojawiają się idiomy.
W przypadku homonimów, warunkiem jest ich poprawne użycie, niemożność pomylenia jednego z drugim i zrozumienie ich różnych znaczeń, przez to, że w polu operacyjnym działania maszyny homonimy nie są ułożone w jedną grupę ale podane są w nim indykatory determinantów znaczeniowych w nawiasach okrągłych, np. w następujący sposób:

Zakres operacyny pole słownikowe [angielski]
освободить (дать свободу) freigeben ‘liberate’ (wyzwolić)
освободить (отпустить) freilassen ‘let go’ (puścić wolno)
освободить (избавить) erlösen ‘redeem’ (wybawić)
освободить (от тяжести) entlasten ‘ease, relieve’ (odciążać)
освободить (от слова, от обещания) entbinden ‘release’ (zwolnić)
освободить (очистить) räumen ‘clear’ (opróżnić, zwolnić)
освободить (место и тому подо) freimachen ‘vacate’ (zwolnić)
коса (девичья) der Zopf ‘plait’ (warkocz)
коса (для косьбы) die Sense ‘scythe’(kosa)
коса (песчаная) die Nehrung ‘spit of land’ (mierzeja)

Automatyczny słownik czy maszyna tłumaczeniowa? Maszyna zaproponowana przeze mnie, bazująca na zastosowaniu nowej metodologii tłumaczenia jednokierunkow